Skip to content

Data Provider: Welsh Government National Statistics Pupils by school and Welsh medium type, 2018
None
[Collapse]Local authority[Filtered]
-
[Collapse]Local authority 1[Filter]
-
Local authority 2[Filter]
[Collapse]Sector[Filtered]
-
Sector 1[Filter]
Measure1
[Collapse]Type[Filtered]
-
Type 1
School[Filter]
[Collapse]All schoolsClick here to sortAll schools
Click here to sortWelsh mediumClick here to sortDual streamClick here to sortTransitionalClick here to sortBilingual - ABClick here to sortBilingual - BBClick here to sortBilingual - CBClick here to sortBilingual - CHClick here to sortEnglish with significant WelshClick here to sortEnglish mediumClick here to sortNot applicable (Nursery & Special)
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch294.........294
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris48.........48
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern98.........98
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd77.........77
6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan21.........21
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran59.........59
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn53.........53
6602138: Ysgol Cemaes71.........71
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran36.........36
6602140: Ysgol Esceifiog148.........148
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn27.........27
6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd97.........97
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre79.........79
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch27.........27
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll355.........355
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell77.........77
6602154: Ysgol Y Graig378.........378
6602155: Ysgol Gynradd Llangoed82.........82
6602156: Ysgol Henblas83.........83
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd142.........142
6602160: Ysgol Pencarnisiog72.........72
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth102.........102
6602162: Ysgol Penysarn92.........92
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen116.........116
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr71.........71
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol67.........67
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn43.........43
6602168: Ysgol Gymuned y Fali97.........97
6602169: Ysgol Llanfawr316.........316
6602170: Ysgol Goronwy Owen135.........135
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch50.........50
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn122.........122
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan154.........154
6602175: Ysgol Gynradd Y Borth263.........263
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland189.........189
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn141.........141
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir224.........224
6602227: Ysgol Rhyd y Llan142.........142
6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont119.........119
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo45.........45
6603036: Ysgol Cybi489.........489
6603304: Ysgol Santes Fair........173.173
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones....479.....479
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi.......818..818
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni....670.....670
6604028: Ysgol David Hughes....1,101.....1,101
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern....649.....649
6605200: Ysgol Caergeiliog.435........435
6607011: Canolfan Addysg Y Bont.........9292
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni150.........150
6612004: Ysgol Gynradd Nefyn162.........162
6612006: Ysgol Llanrug255.........255
6612008: Ysgol Gynradd Abererch82.........82
6612009: Ysgol Abersoch15.........15
6612010: Ysgol Beddgelert18.........18
6612011: Ysgol Bethel140.........140
6612013: Ysgol Bodfeurig73.........73
6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest68.........68
6612017: Ysgol Brynaerau66.........66
6612026: Ysgol Y Gelli227.........227
6612028: Ysgol Penybryn125.........125
6612033: Ysgol Treferthyr110.........110
6612035: Ysgol Cwm Y Glo16.........16
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog47.........47
6612039: Ysgol Crud-Y-Werin62.........62
6612042: Ysgol Dolbadarn172.........172
6612046: Ysgol Gynradd Edern78.........78
6612047: Ysgol Felinwnda22.........22
6612048: Ysgol Bro Plenydd79.........79
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen50.........50
6612051: Ysgol Glanadda43.........43
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn16.........16
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog79.........79
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi45.........45
6612069: Ysgol Llanllechid273.........273
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni83.........83
6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn37.........37
6612078: Ysgol Baladeulyn29.........29
6612081: Ysgol Gynradd Nebo23.........23
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun52.........52
6612089: Ysgol Bro Lleu211.........211
6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf112.........112
6612097: Ysgol Rhiwlas39.........39
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan38.........38
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan90.........90
6612103: Ysgol Sarn Bach55.........55
6612104: Ysgol Eifion Wyn202.........202
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn99.........99
6612110: Ysgol Y Gorlan117.........117
6612111: Ysgol Yr Eifl57.........57
6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog52.........52
6612113: Ysgol Waunfawr142.........142
6612116: Ysgol Glancegin245.........245
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr28.........28
6612119: Ysgol Yr Hendre406.........406
6612122: Ysgol Bontnewydd194.........194
6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd339.........339
6612125: Ysgol Cymerau355.........355
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)144.........144
6612127: Ysgol Y Felinheli189.........189
6612180: Ysgol Bro Tegid130.........130
6612181: Ysgol y Traeth203.........203
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas65.........65
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy73.........73
6612190: Ysgol Bro Cynfal61.........61
6612192: Ysgol Edmwnd Prys35.........35
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr49.........49
6612198: Ysgol Y Garreg28.........28
6612199: Ysgol O M Edwards109.........109
6612205: Ysgol Manod102.........102
6612207: Ysgol Gynradd Pennal22.........22
6612208: Ysgol Cefn Coch185.........185
6612210: Ysgol Talsarnau47.........47
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau73.........73
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn245.........245
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn76.........76
6612214: Ysgol Bro Tryweryn51.........51
6612219: Ysgol Tanycastell77.........77
6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn63.........63
6612221: Ysgol Maenofferen240.........240
6612227: Ysgol Hirael186.........186
6612228: Ysgol Craig y Deryn119.........119
6612229: Ysgol Bro Llifon145.........145
6613004: Ysgol Pont Y Gof111.........111
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla286.........286
6613009: Ysgol Y Faenol217.........217
6613010: Ysgol Foel Gron40.........40
6613013: Ysgol Llandygai148.........148
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog50.........50
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy22.........22
6613029: Ysgol Tregarth113.........113
6613030: Ysgol Cae Top237.........237
6613300: Ysgol Santes Helen92.........92
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.......122..122
6613305: Ysgol Beuno Sant40.........40
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda...443......443
6614003: Ysgol Botwnnog...387......387
6614004: Ysgol Brynrefail...694......694
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle...432......432
6614009: Ysgol Eifionydd...364......364
6614031: Ysgol Y Moelwyn...312......312
6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn...275......275
6614033: Ysgol Y Berwyn...325......325
6614034: Ysgol Ardudwy...286......286
6614036: Ysgol Friars.......1,219..1,219
6614037: Ysgol Tryfan...435......435
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen...837......837
6614040: Ysgol Glan Y Mor...483......483
6615500: Ysgol Bro Idris...615......615
6617002: Ysgol Pendalar.........113113
6617010: Ysgol Hafod Lon.........102102
6622002: Ysgol Dolgarrog72.........72
6622012: Ysgol Betws Y Coed28.........28
6622023: Ysgol Capelulo.......142..142
6622038: Ysgol Deganwy.......328..328
6622043: Ysgol Dolwyddelan20.........20
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.......174..174
6622053: Ysgol Glanwydden.......301..301
6622061: Ysgol Tudno........209.209
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd162.........162
6622086: Ysgol Penmachno51.........51
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos........474.474
6622104: Ysgol Talhaiarn.......53..53
6622106: Ysgol Babanod Mochdre........81.81
6622107: Ysgol Tal-y-Bont30.........30
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones........228.228
6622110: Ysgol Maes Owen........221.221
6622111: Ysgol Glan Gele........278.278
6622112: Ysgol Glan Morfa257.........257
6622114: Ysgol Bod Alaw302.........302
6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn.......137..137
6622118: Ysgol Y Foryd........238.238
6622121: Ysgol Craig Y Don.......404..404
6622123: Ysgol Cerrigydrudion81.........81
6622131: Ysgol Llannefydd34.........34
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan59.........59
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw100.........100
6622221: Ysgol Sant Elfod........312.312
6622222: Ysgol Capel Garmon17.........17
6622225: Ysgol Glan Conwy.......121..121
6622264: Ysgol Cynfran........206.206
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn........230.230
6622269: Ysgol Cystennin........62.62
6622270: Ysgol Pentrefoelas35.........35
6622271: Ysgol Bro Gwydir352.........352
6622272: Ysgol Nant Y Groes........302.302
6622273: Ysgol Swn Y Don........130.130
6622274: Ysgol Awel y Mynydd.447........447
6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan.......135..135
6623021: Ysgol Llangelynnin86.........86
6623024: Ysgol Pencae.163........163
6623032: Ysgol Ysbyty Ifan17.........17
6623038: Ysgol St. George........67.67
6623039: Ysgol Llanddoged51.........51
6623040: Ysgol Eglwysbach75.........75
6623043: Ysgol Porth y Felin.......344..344
6623059: Ysgol Llanddulas........160.160
6623062: Ysgol Betws yn Rhos62.........62
6623302: Ysgol Bodafon........102.102
6623303: Ysgol Bendigaid William Davies........114.114
6623307: Ysgol San Sior.......246..246
6623333: Ysgol Sant Joseph........235.235
6623340: Ysgol y Plas........74.74
6624022: Ysgol John Bright........1,259.1,259
6624023: Ysgol Aberconwy........764.764
6624035: Ysgol Dyffryn Conwy....661.....661
6624038: Ysgol Y Creuddyn562.........562
6625201: Ysgol Pen Y Bryn........442.442
6625400: Ysgol Emrys Ap Iwan........960.960
6625402: Eirias High School........1,360.1,360
6625403: Ysgol Bryn Elian........964.964
6627007: Ysgol Y Gogarth.........221221
6632011: Ysgol Hiraddug........216.216
6632037: Ysgol Y Castell Cp........216.216
6632038: Christ Church Primary School........447.447
6632039: Ysgol Llywelyn........696.696
6632057: Ysgol Y Faenol........152.152
6632059: Ysgol Penmorfa Cp........457.457
6632060: Ysgol Emmanuel........469.469
6632066: Ysgol Dewi Sant517.........517
6632067: Ysgol Melyd........148.148
6632070: Ysgol Bodfari........35.35
6632072: Ysgol Bryn Hedydd........477.477
6632124: Ysgol Cefn Meiriadog........72.72
6632125: Frongoch Juniors........198.198
6632127: Ysgol Henllan64.........64
6632134: Ysgol Twm o'r Nant309.........309
6632135: Ysgol Bryn Clwyd.......32..32
6632136: Ysgol Y Parc........219.219
6632164: Ysgol Gellifor........64.64
6632168: Ysgol Pentrecelyn44.........44
6632169: Ysgol Rhewl.26........26
6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch40.........40
6632215: Ysgol Carrog.......54..54
6632216: Ysgol Caer Drewyn.......122..122
6632219: Ysgol Bro Elwern53.........53
6632227: Ysgol Y Llys378.........378
6632234: Ysgol Bryn Collen........169.169
6632255: Rhos Street Cp School........173.173
6632256: Ysgol Pen Barras256.........256
6632261: Ysgol Bro Cinmeirch90.........90
6632262: Ysgol Bro Famau........81.81
6632263: Ysgol Gymraeg Y Gwernant149.........149
6632264: Ysgol Clawdd Offa........397.397
6632265: Bodnant Community Primary School........471.471
6632266: Ysgol Pendref........158.158
6632267: Ysgol Bro Dyfrdwy122.........122
6632268: Ysgol Carreg Emlyn85.........85
6633020: Ysgol Tremeirchion73.........73
6633024: St Asaph Infants School........103.103
6633044: Ysgol Llanbedr........53.53
6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.108........108
6633050: Ysgol Borthyn........119.119
6633057: Ysgol Pant Pastynog71.........71
6633061: Ysgol Dyffryn Ial.......57..57
6633062: Ysgol Esgob Morgan C.I.W. Voluntary Controlled Primary School........106.106
6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School........314.314
6633316: Ysgol Trefnant........84.84
6634003: Rhyl High School........954.954
6634014: Prestatyn High School........1,415.1,415
6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd989.........989
6634026: Denbigh High School........490.490
6634027: Ysgol Dinas Bran....1,016.....1,016
6634031: Ysgol Brynhyfryd....977.....977
6634601: Blessed Edward Jones High School........264.264
6635901: St Brigid's School........472.472
6637000: Ysgol Tir Morfa.........137137
6637010: Ysgol Plas Brondyffryn.........140140
6642002: Ysgol Glan Aber........153.153
6642003: Ysgol Merllyn........170.170
6642004: Westwood Cp........237.237
6642012: Ewloe Green........390.390
6642013: Bryn Garth Cp........104.104
6642015: Ysgol Gwynedd Cp........518.518
6642018: Ysgol Maesglas........256.256
6642021: Ysgol Gymraeg Mornant38.........38
6642024: Ysgol Estyn Community School........238.238
6642026: Lixwm Cp School........59.59
6642028: Ysgol Glanrafon330.........330
6642032: Northop Hall........214.214
6642040: Wood Memorial Primary School........160.160
6642041: Sealand Cp School........216.216
6642043: Sychdyn Cp........184.184
6642044: Trelogan Primary........83.83
6642046: Bryn Pennant Cp........132.132
6642049: Ysgol Bro Carmel........190.190
6642050: Rhos Helyg School........154.154
6642051: Ysgol Terrig59.........59
6642052: Ysgol Bryn Deva........302.302
6642053: Sandycroft Cp........355.355
6642056: Gwernymynydd Cp School........74.74
6642061: Queensferry Community Primary School........175.175
6642062: Ysgol Bryn Coch........643.643
6642063: Mountain Lane Primary School........456.456
6642064: Ysgol Y Foel, Cilcain........50.50
6642065: Brynford Cp........76.76
6642068: Ysgol Bryn Gwalia........198.198
6642077: Golftyn Cp School........455.455
6642078: Saltney Ferry Cp........112.112
6642081: Y Waun........103.103
6642082: Ysgol Gwenffrwd188.........188
6642084: Abermorddu Cp School........214.214
6642085: Southdown Cp........414.414
6642086: Wepre Community School........349.349
6642089: Drury Primary School........164.164
6642091: Cornist Park Cp........330.330
6642092: Ysgol Derwenfa Cp........127.127
6642093: Penarlag Cp........206.206
6642094: Owen Jones Cp........140.140
6642237: Gronant Primary School........59.59
6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti241.........241
6642266: Ysgol Parc Y Llan........114.114
6642267: Ysgol Mynydd Isa........577.577
6642268: Broughton Primary School........550.550
6642269: Ysgol Cae'r Nant........392.392
6642270: Ysgol Penyffordd........278.278
6642271: Ysgol Ty Ffynnon........258.258
6642272: Ysgol Maes Y Felin........319.319
6643002: Nannerch V.C.P. School........57.57
6643303: Ysgol Yr Esgob C In W........55.55
6643306: St Mary's........290.290
6643307: St Winefrides........165.165
6643308: St David's Catholic Primary School........87.87
6643311: St Anthony's Catholic Primary........149.149
6643312: Venerable Edward Morgan Rc........273.273
6643316: Trelawnyd........100.100
6643320: Ysgol Y Llan Va Primary School Whitford........107.107
6643330: St. Ethelwolds........109.109
6643331: St John The Baptist Va School........110.110
6643332: Nercwys Va........42.42
6643333: Hawarden Village Va........468.468
6644000: Hawarden High School........1,124.1,124
6644006: Alun School........1,568.1,568
6644011: Elfed High School........736.736
6644012: Ysgol Treffynnon........441.441
6644013: St. David's High School........370.370
6644017: Castell Alun High School........1,351.1,351
6644018: Maes Garmon502.........502
6644021: Flint High School........805.805
6644022: Connah's Quay High School,........1,028.1,028
6644042: Argoed High School........530.530
6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School........707.707
6645200: Derwen Foundation School........208.208
6647020: Pen Coch.........9696
6647021: Ysgol Maes Hyfryd.........113113
6651007: Wrexham Early Years Centre.........3434
6652076: The Rofft Cp School........244.244
6652137: Froncysyllte........48.48
6652138: Garth Cp........81.81
6652139: Ysgol Cynddelw.107........107
6652140: Llanarmon Dc School23.........23
6652143: Pontfadog........18.18
6652149: Ysgol Acrefair........225.225
6652151: Cefn Mawr C P School........194.194
6652160: Ysgol Maes-Y-Llan........205.205
6652162: Ysgol Min y Ddol106.........106
6652173: Alexandra C P School........348.348
6652176: Brynteg C P School........189.189
6652178: Bwlchgwyn School........110.110
6652179: Ysgol Tan-y-Fron........150.150
6652187: Black Lane C P School........161.161
6652191: Rhosddu County Primary........294.294
6652200: Rhostyllen Cp School........213.213
6652204: Ysgol Deiniol C P........195.195
6652208: Barker's Lane Cp........229.229
6652209: Wat's Dyke County Primary........334.334
6652224: Ysgol Bryn Tabor275.........275
6652232: Ysgol Sant Dunawd........122.122
6652235: Holt C.P. School........100.100
6652238: Ysgol Bodhyfryd419.........419
6652259: Ysgol I.D. Hooson320.........320
6652263: Ysgol Plas Coch345.........345
6652266: Penygelli C P School........317.317
6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton Cp........215.215
6652268: Ysgol Heulfan........368.368
6652269: Hafod Y Wern Community Primary School........326.326
6652270: Gwenfro Community Primary........368.368
6652271: Park Community Primary School Llay........339.339
6652272: Rhosymedre Community Primary........243.243
6652273: Ysgol Maes y Mynydd........354.354
6652274: Gwersyllt Community Primary School........280.280
6652275: Penycae Community Primary School........226.226
6652276: Acton Primary........468.468
6652277: Victoria Community Primary........465.465
6652278: Ysgol y Waun........354.354
6652279: Ysgol Bro Alun180.........180
6652280: Ysgol Yr Hafod........336.336
6652281: Borras Park Community Primary School........479.479
6653028: St Peter's School........227.227
6653036: Pentre Ciw Voluntary Controlled........84.84
6653042: Eyton Primary School........63.63
6653054: Borderbrook School........30.30
6653055: St Giles Controlled Primary School........424.424
6653301: Bronington Church In Wales V.A........102.102
6653305: Madras Va School........138.138
6653326: St Chad's Church In Wales Aided School........82.82
6653334: St Mary's Rc Primary........397.397
6653337: Minera........107.107
6653338: All Saints Voluntary Aided Sch........293.293
6653341: St Mary's Church In Wales........219.219
6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)........154.154
6653343: St Anne's Catholic Primary........196.196
6653346: St Mary's Overton........186.186
6653347: St Paul's Voluntary Aided........49.49
6654029: Grango........536.536
6654032: Ysgol Morgan Llwyd759.........759
6654033: Ysgol Bryn Alyn........693.693
6654034: Darland High School........847.847
6654044: Ysgol Rhiwabon........451.451
6654048: Rhosnesni High School........646.646
6654049: Ysgol Clywedog........695.695
6654603: St Joseph's Catholic And Anglican High........701.701
6655401: The Maelor School........785.785
6657005: St Christophers School.........295295
6662002: Abermule Primary School........59.59
6662003: Arddleen C.P. School........86.86
6662004: Ysgol Gynradd Gymunedol Dyffryn Banw26.........26
6662005: Berriew C.P. School........74.74
6662008: Caersws C.P. School........55.55
6662009: Ysgol Gynradd Carno35.........35
6662010: Carreghofa C.P. School........101.101
6662018: Leighton C.P. School........63.63
6662019: Ysgol Llanbrynmair58.........58
6662020: Llandinam C.P. School........47.47
6662021: Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion.174........174
6662033: Meifod C.P. School........73.73
6662040: Penygloddfa C.P. School........290.290
6662041: Ysgol Pontrobert28.........28
6662044: Ysgol Dyffryn Trannon.121........121
6662048: Ladywell Green Nurs. & Inf. School........96.96
6662049: Guilsfield C.P. School........151.151
6662050: Llanidloes C.P. School........283.283
6662051: Buttington Trewern C.P. School........156.156
6662053: Brynhafren C.P. School........39.39
6662054: Churchstoke C.P. School........39.39
6662056: Hafren C.P. School........160.160
6662057: Ysgol Gynradd Llanfyllin.153........153
6662058: Ysgol Gynradd Glantwymyn69.........69
6662059: Ysgol Pennant70.........70
6662060: Maesyrhandir C.P. School........193.193
6662062: Treowen C.P. School........146.146
6662066: Franksbridge C.P. School........38.38
6662068: Llanbister C.P. School........41.41
6662070: Llandrindod Wells C.P. School........251.251
6662071: Llanfihangel Rhydithon C.P. School........35.35
6662075: Presteigne C.P. School........161.161
6662076: Radnor Valley C.P. School........67.67
6662077: Crossgates C.P. School.......149..149
6662079: Mount Street C.P. Junior........145.145
6662080: Mount Street C.P. Infants........179.179
6662084: Ysgol Dolafon.......65..65
6662089: Builth Wells C.P. School.227........227
6662092: Sennybridge C.P. School.139........139
6662113: Crickhowell C.P. School........204.204
6662115: Cradoc C.P. School........133.133
6662116: Hay-on-Wye C.P. School........156.156
6662117: Llangynidr C.P. School........137.137
6662122: Irfon Valley C.P. School........50.50
6662125: Llanfaes C.P. School........225.225
6662127: Ysgol y Bannau114.........114
6662129: Ysgol Rhiw Bechan.172........172
6662146: Llanrhaeadr Ym Mochnant C.P. School.75........75
6662147: Ysgol Bro Cynllaith........29.29
6662148: Ysgol Dafydd Llwyd169.........169
6662149: Ysgol y Cribarth........143.143
6662150: Ysgol Golwg y Cwm........208.208
6662151: Ysgol Bro Tawe........186.186
6662152: Ysgol Gymraeg Dyffryn y Glowyr383.........383
6662153: Ysgol y Mynydd Du........92.92
6662154: Ysgol Gymraeg y Trallwng76.........76
6663000: Llanfechain C.I.W. School........39.39
6663002: Montgomery C.I.W. School........107.107
6663016: Forden C.I.W. School........75.75
6663021: Llandysilio C.I.W. School........81.81
6663022: Castle Caereinion Church In Wales School........31.31
6663026: Gladestry C.I.W. School........41.41
6663030: Ysgol Trefonnen Church in Wales Community Primary.207........207
6663031: Newbridge-On-Wye Church In Wales School........129.129
6663033: Clyro C.I.W. School........84.84
6663035: Knighton C.I.W. School........226.226
6663036: Rhayader C.I.W. School.171........171
6663037: Llanelwedd Church In Wales Primary School........105.105
6663046: Llangedwyn C In W Primary School........28.28
6663050: Llangors C.I.W. School........155.155
6663051: Welshpool Church in Wales Primary School........318.318
6663301: St. Michael's C.I.W. School........120.120
6663303: Llansantffraid C In W School........100.100
6663316: Llanbedr C.I.W. (Aided)........43.43
6663317: Archdeacon Griffiths C.I.W. Primary School........122.122
6663318: Priory Church In Wales School........135.135
6663320: St Mary`s R.C. (A) School........111.111
6663322: Llangattock C.I.W. School........106.106
6664000: Ysgol Uwchradd Caereinion High School....487.....487
6664001: Llanfyllin High School.....748....748
6664002: Llanidloes High School.......545..545
6664011: Newtown High School........1,042.1,042
6664013: Welshpool High School