Skip to content

Data Provider: Welsh Government National Statistics Number of vacancies on the school governing body on census day by school and Federation, 2018
None
Area Code[Filter]
[Collapse]Local authority[Filtered]
-
[Collapse]Local authority 1[Filter]
-
Local authority 2[Filter]
[Collapse]Sector[Filtered]
-
Sector 1[Filter]
[Collapse]Welsh Medium Type[Filtered]
-
Welsh Medium Type 1[Filter]
Measure1
[Collapse]Federation[Filter]
-
Federation 1
School[Filter]
[Collapse]TotalClick here to sortTotal
Click here to sortNot federated (or not stated)Click here to sortF0001Click here to sortF0002Click here to sortF0003Click here to sortF0004Click here to sortF0005 - End date 31/12/2014Click here to sortF0006 - End date 01/09/2015Click here to sortF0007Click here to sortF0008Click here to sortF0009Click here to sortF0010Click here to sortF0011Click here to sortF0012Click here to sortF0013Click here to sortF0014Click here to sortF0015Click here to sortF0016Click here to sortF0017Click here to sortF0018Click here to sortF0019 - End date Jan 2017Click here to sortF0020Click here to sortF0021Click here to sortF0022Click here to sortF0023Click here to sortF0024Click here to sortF0025Click here to sortF0026Click here to sortF0027Click here to sortF0028
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch0............................0
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris0............................0
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern1............................1
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd0............................0
6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan1............................1
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran0............................0
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn3............................3
6602138: Ysgol Cemaes2............................2
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran1............................1
6602140: Ysgol Esceifiog1............................1
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn0............................0
6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd0............................0
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre0............................0
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch0............................0
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll1............................1
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell1............................1
6602154: Ysgol Y Graig1............................1
6602155: Ysgol Gynradd Llangoed2............................2
6602156: Ysgol Henblas0............................0
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd0............................0
6602160: Ysgol Pencarnisiog1............................1
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth0............................0
6602162: Ysgol Penysarn0............................0
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen0............................0
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr0............................0
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol0............................0
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn0............................0
6602168: Ysgol Gymuned y Fali0............................0
6602169: Ysgol Llanfawr0............................0
6602170: Ysgol Goronwy Owen0............................0
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch1............................1
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn0............................0
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan0............................0
6602175: Ysgol Gynradd Y Borth0............................0
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland0............................0
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn0............................0
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir1............................1
6602227: Ysgol Rhyd y Llan0............................0
6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont1............................1
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo1............................1
6603036: Ysgol Cybi4............................4
6603304: Ysgol Santes Fair0............................0
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones0............................0
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi4............................4
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni0............................0
6604028: Ysgol David Hughes0............................0
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern0............................0
6605200: Ysgol Caergeiliog2............................2
6607011: Canolfan Addysg Y Bont1............................1
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni0............................0
6612004: Ysgol Gynradd Nefyn1............................1
6612006: Ysgol Llanrug0............................0
6612008: Ysgol Gynradd Abererch0............................0
6612009: Ysgol Abersoch0............................0
6612010: Ysgol Beddgelert0............................0
6612011: Ysgol Bethel0............................0
6612013: Ysgol Bodfeurig1............................1
6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest0............................0
6612017: Ysgol Brynaerau0............................0
6612026: Ysgol Y Gelli1............................1
6612028: Ysgol Penybryn...........................0.0
6612033: Ysgol Treferthyr0............................0
6612035: Ysgol Cwm Y Glo0............................0
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog0............................0
6612039: Ysgol Crud-Y-Werin0............................0
6612042: Ysgol Dolbadarn1............................1
6612046: Ysgol Gynradd Edern0............................0
6612047: Ysgol Felinwnda0............................0
6612048: Ysgol Bro Plenydd1............................1
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen0............................0
6612051: Ysgol Glanadda.1...........................1
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn0............................0
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog0............................0
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi0............................0
6612069: Ysgol Llanllechid0............................0
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni0............................0
6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn0............................0
6612078: Ysgol Baladeulyn0............................0
6612081: Ysgol Gynradd Nebo0............................0
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun0............................0
6612089: Ysgol Bro Lleu0............................0
6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf0............................0
6612097: Ysgol Rhiwlas1............................1
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan4............................4
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan1............................1
6612103: Ysgol Sarn Bach0............................0
6612104: Ysgol Eifion Wyn0............................0
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn0............................0
6612110: Ysgol Y Gorlan0............................0
6612111: Ysgol Yr Eifl0............................0
6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog0............................0
6612113: Ysgol Waunfawr1............................1
6612116: Ysgol Glancegin1............................1
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.1...........................1
6612119: Ysgol Yr Hendre1............................1
6612122: Ysgol Bontnewydd0............................0
6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd0............................0
6612125: Ysgol Cymerau0............................0
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)...........................0.0
6612127: Ysgol Y Felinheli1............................1
6612180: Ysgol Bro Tegid0............................0
6612181: Ysgol y Traeth0............................0
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas..1..........................1
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy0............................0
6612190: Ysgol Bro Cynfal0............................0
6612192: Ysgol Edmwnd Prys0............................0
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr0............................0
6612198: Ysgol Y Garreg0............................0
6612199: Ysgol O M Edwards1............................1
6612205: Ysgol Manod0............................0
6612207: Ysgol Gynradd Pennal..1..........................1
6612208: Ysgol Cefn Coch0............................0
6612210: Ysgol Talsarnau1............................1
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau0............................0
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn0............................0
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn0............................0
6612214: Ysgol Bro Tryweryn2............................2
6612219: Ysgol Tanycastell0............................0
6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn2............................2
6612221: Ysgol Maenofferen0............................0
6612227: Ysgol Hirael2............................2
6612228: Ysgol Craig y Deryn2............................2
6612229: Ysgol Bro Llifon0............................0
6613004: Ysgol Pont Y Gof0............................0
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla3............................3
6613009: Ysgol Y Faenol1............................1
6613010: Ysgol Foel Gron0............................0
6613013: Ysgol Llandygai0............................0
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog1............................1
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy0............................0
6613029: Ysgol Tregarth0............................0
6613030: Ysgol Cae Top1............................1
6613300: Ysgol Santes Helen0............................0
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes0............................0
6613305: Ysgol Beuno Sant2............................2
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda0............................0
6614003: Ysgol Botwnnog0............................0
6614004: Ysgol Brynrefail0............................0
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle2............................2
6614009: Ysgol Eifionydd0............................0
6614031: Ysgol Y Moelwyn0............................0
6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn0............................0
6614033: Ysgol Y Berwyn1............................1
6614034: Ysgol Ardudwy1............................1
6614036: Ysgol Friars2............................2
6614037: Ysgol Tryfan0............................0
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen1............................1
6614040: Ysgol Glan Y Mor1............................1
6615500: Ysgol Bro Idris3............................3
6617002: Ysgol Pendalar0............................0
6617010: Ysgol Hafod Lon1............................1
6622002: Ysgol Dolgarrog0............................0
6622012: Ysgol Betws Y Coed............................22
6622023: Ysgol Capelulo0............................0
6622038: Ysgol Deganwy0............................0
6622043: Ysgol Dolwyddelan............................22
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn2............................2
6622053: Ysgol Glanwydden1............................1
6622061: Ysgol Tudno2............................2
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd0............................0
6622086: Ysgol Penmachno0............................0
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos0............................0
6622104: Ysgol Talhaiarn1............................1
6622106: Ysgol Babanod Mochdre2............................2
6622107: Ysgol Tal-y-Bont0............................0
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones0............................0
6622110: Ysgol Maes Owen0............................0
6622111: Ysgol Glan Gele0............................0
6622112: Ysgol Glan Morfa1............................1
6622114: Ysgol Bod Alaw2............................2
6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn1............................1
6622118: Ysgol Y Foryd3............................3
6622121: Ysgol Craig Y Don0............................0
6622123: Ysgol Cerrigydrudion0............................0
6622131: Ysgol Llannefydd1............................1
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan1............................1
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw0............................0
6622221: Ysgol Sant Elfod0............................0
6622222: Ysgol Capel Garmon............................22
6622225: Ysgol Glan Conwy2............................2
6622264: Ysgol Cynfran0............................0
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn2............................2
6622269: Ysgol Cystennin2............................2
6622270: Ysgol Pentrefoelas1............................1
6622271: Ysgol Bro Gwydir0............................0
6622272: Ysgol Nant Y Groes1............................1
6622273: Ysgol Swn Y Don0............................0
6622274: Ysgol Awel y Mynydd0............................0
6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan2............................2
6623021: Ysgol Llangelynnin0......................<