Skip to content

Data Provider: Welsh Government National Statistics Number of serving governors on census day by school and Federation, 2018
None
Area Code[Filter]
[Collapse]Local authority[Filtered]
-
[Collapse]Local authority 1[Filter]
-
Local authority 2[Filter]
[Collapse]Sector[Filtered]
-
Sector 1[Filter]
[Collapse]Welsh Medium Type[Filtered]
-
Welsh Medium Type 1[Filter]
Measure1
[Collapse]Federation[Filter]
-
Federation 1
School[Filter]
[Collapse]TotalClick here to sortTotal
Click here to sortNot federated (or not stated)Click here to sortF0001Click here to sortF0002Click here to sortF0003Click here to sortF0004Click here to sortF0005 - End date 31/12/2014Click here to sortF0006 - End date 01/09/2015Click here to sortF0007Click here to sortF0008Click here to sortF0009Click here to sortF0010Click here to sortF0011Click here to sortF0012Click here to sortF0013Click here to sortF0014Click here to sortF0015Click here to sortF0016Click here to sortF0017Click here to sortF0018Click here to sortF0019 - End date Jan 2017Click here to sortF0020Click here to sortF0021Click here to sortF0022Click here to sortF0023Click here to sortF0024Click here to sortF0025Click here to sortF0026Click here to sortF0027Click here to sortF0028
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch16............................16
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris9............................9
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern12............................12
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd11............................11
6602134: Ysgol Gymuned Bodorgan7............................7
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran10............................10
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn9............................9
6602138: Ysgol Cemaes11............................11
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran10............................10
6602140: Ysgol Esceifiog12............................12
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn11............................11
6602142: Ysgol Gymuned Y Ffridd12............................12
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre10............................10
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch11............................11
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll17............................17
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell12............................12
6602154: Ysgol Y Graig13............................13
6602155: Ysgol Gynradd Llangoed8............................8
6602156: Ysgol Henblas9............................9
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd12............................12
6602160: Ysgol Pencarnisiog10............................10
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth10............................10
6602162: Ysgol Penysarn11............................11
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen11............................11
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr8............................8
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol11............................11
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn10............................10
6602168: Ysgol Gymuned y Fali14............................14
6602169: Ysgol Llanfawr14............................14
6602170: Ysgol Goronwy Owen13............................13
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch10............................10
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn10............................10
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan12............................12
6602175: Ysgol Gynradd Y Borth10............................10
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland14............................14
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn12............................12
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir12............................12
6602227: Ysgol Rhyd y Llan13............................13
6603034: Ysgol Gynradd Parc Y Bont11............................11
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo10............................10
6603036: Ysgol Cybi10............................10
6603304: Ysgol Santes Fair11............................11
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones18............................18
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi14............................14
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni15............................15
6604028: Ysgol David Hughes19............................19
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern20............................20
6605200: Ysgol Caergeiliog13............................13
6607011: Canolfan Addysg Y Bont12............................12
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni13............................13
6612004: Ysgol Gynradd Nefyn14............................14
6612006: Ysgol Llanrug14............................14
6612008: Ysgol Gynradd Abererch12............................12
6612009: Ysgol Abersoch8............................8
6612010: Ysgol Beddgelert11............................11
6612011: Ysgol Bethel14............................14
6612013: Ysgol Bodfeurig9............................9
6612015: Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest8............................8
6612017: Ysgol Brynaerau11............................11
6612026: Ysgol Y Gelli12............................12
6612028: Ysgol Penybryn...........................18.18
6612033: Ysgol Treferthyr14............................14
6612035: Ysgol Cwm Y Glo10............................10
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog10............................10
6612039: Ysgol Crud-Y-Werin10............................10
6612042: Ysgol Dolbadarn13............................13
6612046: Ysgol Gynradd Edern10............................10
6612047: Ysgol Felinwnda11............................11
6612048: Ysgol Bro Plenydd10............................10
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen12............................12
6612051: Ysgol Glanadda.13...........................13
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn9............................9
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog10............................10
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi10............................10
6612069: Ysgol Llanllechid14............................14
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni10............................10
6612075: Ysgol Babanod Morfa Nefyn10............................10
6612078: Ysgol Baladeulyn12............................12
6612081: Ysgol Gynradd Nebo9............................9
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun9............................9
6612089: Ysgol Bro Lleu12............................12
6612093: Ysgol Gynradd Pentreuchaf11............................11
6612097: Ysgol Rhiwlas10............................10
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan7............................7
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan10............................10
6612103: Ysgol Sarn Bach11............................11
6612104: Ysgol Eifion Wyn12............................12
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn10............................10
6612110: Ysgol Y Gorlan14............................14
6612111: Ysgol Yr Eifl11............................11
6612112: Ysgol Gynradd Tudweiliog11............................11
6612113: Ysgol Waunfawr13............................13
6612116: Ysgol Glancegin13............................13
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr.13...........................13
6612119: Ysgol Yr Hendre17............................17
6612122: Ysgol Bontnewydd14............................14
6612123: Ysgol Gymraeg Y Garnedd14............................14
6612125: Ysgol Cymerau14............................14
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)...........................18.18
6612127: Ysgol Y Felinheli13............................13
6612180: Ysgol Bro Tegid10............................10
6612181: Ysgol y Traeth14............................14
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas..13..........................13
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy10............................10
6612190: Ysgol Bro Cynfal11............................11
6612192: Ysgol Edmwnd Prys11............................11
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr10............................10
6612198: Ysgol Y Garreg10............................10
6612199: Ysgol O M Edwards10............................10
6612205: Ysgol Manod12............................12
6612207: Ysgol Gynradd Pennal..13..........................13
6612208: Ysgol Cefn Coch13............................13
6612210: Ysgol Talsarnau10............................10
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau14............................14
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn14............................14
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn11............................11
6612214: Ysgol Bro Tryweryn16............................16
6612219: Ysgol Tanycastell14............................14
6612220: Ysgol Ffridd Y Llyn16............................16
6612221: Ysgol Maenofferen14............................14
6612227: Ysgol Hirael12............................12
6612228: Ysgol Craig y Deryn12............................12
6612229: Ysgol Bro Llifon14............................14
6613004: Ysgol Pont Y Gof11............................11
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla12............................12
6613009: Ysgol Y Faenol14............................14
6613010: Ysgol Foel Gron12............................12
6613013: Ysgol Llandygai13............................13
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog11............................11
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy12............................12
6613029: Ysgol Tregarth14............................14
6613030: Ysgol Cae Top9............................9
6613300: Ysgol Santes Helen10............................10
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes11............................11
6613305: Ysgol Beuno Sant10............................10
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda17............................17
6614003: Ysgol Botwnnog17............................17
6614004: Ysgol Brynrefail20............................20
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle15............................15
6614009: Ysgol Eifionydd17............................17
6614031: Ysgol Y Moelwyn16............................16
6614032: Ysgol Uwchradd Tywyn15............................15
6614033: Ysgol Y Berwyn19............................19
6614034: Ysgol Ardudwy19............................19
6614036: Ysgol Friars17............................17
6614037: Ysgol Tryfan17............................17
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen22............................22
6614040: Ysgol Glan Y Mor16............................16
6615500: Ysgol Bro Idris17............................17
6617002: Ysgol Pendalar9............................9
6617010: Ysgol Hafod Lon8............................8
6622002: Ysgol Dolgarrog10............................10
6622012: Ysgol Betws Y Coed............................2020
6622023: Ysgol Capelulo13............................13
6622038: Ysgol Deganwy14............................14
6622043: Ysgol Dolwyddelan............................2020
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn11............................11
6622053: Ysgol Glanwydden15............................15
6622061: Ysgol Tudno15............................15
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd13............................13
6622086: Ysgol Penmachno10............................10
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos15............................15
6622104: Ysgol Talhaiarn10............................10
6622106: Ysgol Babanod Mochdre13............................13
6622107: Ysgol Tal-y-Bont10............................10
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones13............................13
6622110: Ysgol Maes Owen14............................14
6622111: Ysgol Glan Gele14............................14
6622112: Ysgol Glan Morfa12............................12
6622114: Ysgol Bod Alaw11............................11
6622115: Ysgol Pant Y Rhedyn14............................14
6622118: Ysgol Y Foryd14............................14
6622121: Ysgol Craig Y Don14............................14
6622123: Ysgol Cerrigydrudion10............................10
6622131: Ysgol Llannefydd9............................9
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan9............................9
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw10............................10
6622221: Ysgol Sant Elfod10............................10
6622222: Ysgol Capel Garmon............................2020
6622225: Ysgol Glan Conwy12............................12
6622264: Ysgol Cynfran13............................13
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn12............................12
6622269: Ysgol Cystennin13............................13
6622270: Ysgol Pentrefoelas10............................10
6622271: Ysgol Bro Gwydir16............................16
6622272: Ysgol Nant Y Groes14............................14
6622273: Ysgol Swn Y Don14............................14
6622274: Ysgol Awel y Mynydd15............................15
6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan13............................13
6623021: Ysgol Llangelynnin10....................