Skip to content
As the demand increases for statistics and data to measure the impact of the COVID-19 pandemic, we have had to change our data gathering and release practices, focussing efforts on priority analysis and statistics. https://gov.wales/statistics-and-research

Data Provider: Welsh Government National Statistics Teachers by school and category, 2019
None
[Collapse]Gender[Filtered]
-
Gender 1[Filter]
[Collapse]Local authority[Filtered]
-
[Collapse]Local authority 1[Filter]
-
Local authority 2[Filter]
[Collapse]Sector[Filtered]
-
Sector 1[Filter]
[Collapse]Welsh Medium Type[Filtered]
-
Welsh Medium Type 1[Filter]
Measure1
[Collapse]Category[Filtered]
-
Category 1
School[Filter]
[Collapse]Total: qualified teachersClick here to sortTotal: qualified teachers
Click here to sortHead teacherClick here to sortActing head teacherClick here to sortDeputy head teacherClick here to sortAssistant head teacherClick here to sortOther qualified teacher
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch1.1.1012
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris1...23
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern.1..45
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd1...34
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran1...23
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn1...34
6602138: Ysgol Cemaes.1..34
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran1...34
6602140: Ysgol Esceifiog1.1.68
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn1...23
6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd1...56
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre1..135
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch1...23
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll.1..1415
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell1..124
6602154: Ysgol Y Graig1..11416
6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED1..135
6602156: Ysgol Henblas1...34
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd1...67
6602160: Ysgol Pencarnisiog1...23
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth1...45
6602162: Ysgol Penysarn.1..45
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.1.135
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.1..23
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol1...34
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn.1..23
6602168: Ysgol Gymuned y Fali1.1.24
6602169: Ysgol Llanfawr1.1.1315
6602170: Ysgol Goronwy Owen1..157
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch1.1.35
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn1.1.57
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan1...67
6602175: Ysgol Gynradd y Borth1.1.911
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland1.1.79
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn1.1.68
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir1.1.911
6602227: Rhyd y Llan1.1.68
6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont1.1.46
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo1...34
6603036: Cybi1.1.1921
6603304: Ysgol Santes Fair1.1.68
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones1.213034
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi1..44752
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni1.163644
6604028: Ysgol David Hughes1.247178
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern1.123539
6605200: Ysgol Caergeiliog11..1618
6607011: Canolfan Addysg y Bont1..3913
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni1.1.35
6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN1.1.46
6612006: Ysgol Llanrug1.1.1012
6612008: Ysgol Gynradd Abererch1...45
6612009: YSGOL ABERSOCH1...23
6612010: YSGOL BEDDGELERT1...12
6612011: Ysgol Bethel1.1.46
6612013: Ysgol Bodfeurig1.1.35
6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST11..35
6612017: Ysgol Brynaerau1..124
6612026: Ysgol Y Gelli1.1.79
6612028: Ysgol Penybryn1.1.46
6612033: Ysgol Treferthyr1.1.46
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog1..124
6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN1...23
6612042: Ysgol Dolbadarn1.1.68
6612046: Ysgol Gynradd Edern1...23
6612047: Ysgol Felinwnda1..113
6612048: Ysgol Bro Plenydd1...34
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen1..124
6612051: Ysgol Glanadda1..1.2
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn1..1.2
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog1...34
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi1.1..2
6612069: Ysgol Llanllechid1.1.1012
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni1...34
6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN1...12
6612078: Ysgol Baladeulyn1...23
6612081: Ysgol Gynradd Nebo1...23
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun1...23
6612089: Ysgol Bro Lleu1.1.810
6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF1.1.35
6612097: Ysgol Rhiwlas1...23
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan1...23
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan1..124
6612103: YSGOL SARN BACH1...23
6612104: Ysgol Eifion Wyn1.1.810
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn1..135
6612110: YSGOL Y GORLAN1..146
6612111: Ysgol yr Eifl1...23
6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG1...23
6612113: Ysgol Waunfawr1...67
6612116: Ysgol Glancegin1.1.1012
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr1..1.2
6612119: Ysgol Yr Hendre1.1.1820
6612122: Ysgol Bontnewydd1.1.57
6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd1.1.1416
6612125: Ysgol Cymerau.11.1416
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)1...56
6612127: Ysgol y Felinheli.11.79
6612180: Ysgol Bro Tegid.1..56
6612181: Ysgol y Traeth1.1.810
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas1...34
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy1...34
6612190: Ysgol Bro Cynfal1..124
6612192: Ysgol Edmwnd Prys1..124
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr1..113
6612198: YSGOL Y GARREG1..124
6612199: Ysgol O M Edwards1.1.35
6612205: Ysgol Manod1...45
6612207: Ysgol Gynradd Pennal1..124
6612208: Ysgol Cefn Coch1.1.79
6612210: Ysgol Talsarnau1..135
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau1...45
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn1.1.911
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn1...34
6612214: Ysgol Bro Tryweryn1..124
6612219: Ysgol Tanycastell1...34
6612220: Ysgol Ffridd y LLyn1..135
6612221: Ysgol Maenofferen1.1.810
6612227: Ysgol Hirael1..168
6612228: Ysgol Craig y Deryn1.1.46
6612229: Ysgol Bro Llifon1.1.57
6613004: YSGOL PONT Y GOF1.1.35
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla1.1.1416
6613009: Ysgol Y Faenol1.1.79
6613010: YSGOL FOEL GRON.1..23
6613013: Ysgol Llandygai1.1.57
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog1..124
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy1...12
6613029: Ysgol Tregarth11.147
6613030: Ysgol Cae Top1.1.79
6613300: Ysgol Santes Helen1...45
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes1.1.35
6613305: Ysgol Beuno Sant1...12
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda1.132429
6614003: Ysgol Botwnnog1.1.2628
6614004: Ysgol Brynrefail1.233743
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle1.212428
6614009: YSGOL EIFIONYDD1..22023
6614031: Ysgol Y Moelwyn1.1.2426
6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN1.1.2022
6614033: Ysgol Y Berwyn.1.31923
6614034: Ysgol Ardudwy.1..2223
6614036: Ysgol Friars1.237985
6614037: Ysgol Tryfan1.222631
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen.1164149
6614040: Ysgol Glan y Mor1.113235
6615500: Bro Idris1.182838
6617002: Ysgol Pendalar1.111114
6617010: Ysgol Hafod Lon1.121014
6622002: Ysgol Dolgarrog.1..45
6622012: Ysgol Betws y Coed1...34
6622023: Ysgol Capelulo1.1.46
6622038: Ysgol Deganwy1.1.1214
6622043: Ysgol Dolwyddelan1...23
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn111.1013
6622053: Ysgol Glanwydden1..2912
6622061: Ysgol Tudno1.1.911
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd1.1.810
6622086: Ysgol Penmachno1...23
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos1.111922
6622104: Ysgol Talhaiarn1...23
6622106: Ysgol Babanod Mochdre1...34
6622107: Ysgol Tal-y-Bont.1..12
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones1.1.68
6622110: Ysgol Maes Owen1.1.911
6622111: Ysgol Glan Gele1.11811
6622112: Ysgol Glan Morfa1.1.1012
6622114: Ysgol Bod Alaw1.1.1315
6622115: Ysgol Pant y Rhedyn1.1.79
6622118: Ysgol Y Foryd.11.68
6622121: Ysgol Craig y Don1.1.1618
6622123: Ysgol Cerrigydrudion1..135
6622131: Ysgol Llannefydd1...23
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan1...34
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw1.1.35
6622221: Ysgol Sant Elfod.12.1417
6622222: Ysgol Capel Garmon1...34
6622225: Ysgol Glan Conwy1...45
6622264: Ysgol Cynfran1.1.810
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn1.11710
6622269: Ysgol Cystennin1..124
6622270: Ysgol Pentrefoelas1...23
6622271: Ysgol Bro Gwydir1.211418
6622272: Ysgol Nant Y Groes1.121418
6622273: Ysgol Swn Y Don1..1810
6622274: Ysgol Awel y Mynydd11.21822
6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan1..236
6623021: Ysgol Llangelynnin1...56
6623024: Ysgol Pencae1.1.79
6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.1..23
6623038: Ysgol St. George1...45
6623039: Ysgol Llanddoged1...34
6623040: Ysgol Eglwysbach1...34
6623043: Ysgol Porth Y Felin1.1.1416
6623059: Ysgol Llanddulas.11.68
6623062: Ysgol Betws yn Rhos1...34
6623302: Ysgol Bodafon1..157
6623303: Ysgol Bendigaid William Davies1.1.46
6623307: Ysgol San Sior1.1.911
6623333: Ysgol Sant Joseph1.1.911
6623340: Ysgol y Plas1...34
6624022: Ysgol John Bright1.257684
6624023: Ysgol Aberconwy1..74452
6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY1.124650
6624038: YSGOL Y CREUDDYN1.123539
6625201: Ysgol Pen Y Bryn1.1.1618
6625400: Ysgol Emrys ap Iwan1.136166
6625402: Eirias High School1.249097
6625403: Ysgol Bryn Elian2.246270
6627007: Ysgol Y Gogarth1.132631
6632011: Ysgol Hiraddug1.1.1012
6632037: Ysgol Y Castell CP1.1.79
6632038: Christ Church Primary School1.1.2022
6632039: Ysgol Llywelyn1.1.2426
6632057: Ysgol y Faenol1...56
6632059: Ysgol Penmorfa CP1.111417
6632060: Ysgol Emmanuel2.111620
6632066: Ysgol Dewi Sant1.1.2224
6632067: Ysgol Melyd1.1.57
6632070: Ysgol Bodfari1...23
6632072: Ysgol Bryn Hedydd1.1.1416
6632124: Ysgol Cefn Meiriadog1...45
6632125: Frongoch Juniors1.1.79
6632127: Ysgol Henllan1...45
6632134: Ysgol Twm o'r Nant1.1.1517
6632135: Ysgol Bryn Clwyd1..113
6632136: Ysgol Y Parc1.1.68
6632164: Ysgol Gellifor1..135
6632168: Ysgol Pentrecelyn1...23
6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch1..124
6632215: Ysgol Carrog1.1.24
6632216: Ysgol Caer Drewyn1.1.57
6632219: Ysgol Bro Elwern1..124
6632227: Ysgol Y Llys1.1.1618
6632234: Ysgol Bryn Collen1.1158
6632255: Rhos Street CP School1.1169
6632256: Ysgol Pen Barras1.1.1214
6632261: Ysgol Bro Cinmeirch.1.135
6632262: Ysgol Bro Famau1...56
6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant1..168
6632264: Ysgol Clawdd Offa1.1.1416
6632265: Bodnant Community Primary School1..21720
6632266: Ysgol Pendref.11.57
6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy1..168
6632268: Ysgol Carreg Emlyn1..168
6633020: Ysgol Tremeirchion1...45
6633024: St Asaph Infants School.1..34
6633044: Ysgol Llanbedr.1.135
6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd1...67
6633050: Ysgol Borthyn1..146
6633057: Ysgol Pant Pastynog1...56
6633061: Ysgol Dyffryn Ial1...23
6633062: Ysgol Esgob Morgan1.1.35
6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School1...1314
6633316: Ysgol Trefnant1..168
6634003: Rhyl High School1.225560
6634014: Prestatyn High School1..68289
6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd1.156269
6634026: Denbigh High School1.142329
6634027: Ysgol Dinas Bran1.215862
6634031: Ysgol Brynhyfryd1.126064
6634601: Blessed Edward Jones High Sch1..32024
6635901: St Brigid's School1.132833
6637000: YSGOL TIR MORFA1..11416
6637010: Ysgol Plas Brondyffryn1..31620
6642002: Ysgol Glan Aber1..168
6642003: Ysgol Merllyn1..269
6642004: Westwood CP1.1.1012
6642012: Ewloe Green1.111316
6642013: Bryn Garth CP1..135
6642015: Ysgol Gwynedd CP1.111720
6642018: Ysgol Maesglas1.1.1113
6642021: Ysgol Gymraeg Mornant1...23
6642024: Ysgol Estyn Community School1.1.810
6642026: Lixwm CP School1..135
6642028: Ysgol Glanrafon1.1.1618
6642032: Northop Hall1..1810
6642040: Wood Memorial Primary School1.1.68
6642041: Sealand CP School1.1.1012
6642043: Sychdyn CP1.1.911
6642044: Trelogan Primary1...56
6642046: Bryn Pennant CP1..157
6642049: Ysgol Bro Carmel1.1.79
6642050: Rhos Helyg School1.1.46
6642051: Ysgol Terrig1...45
6642052: Ysgol Bryn Deva11.21216
6642053: Sandycroft CP1.1.1315
6642056: Gwernymynydd CP School1.1.46
6642061: Queensferry Community Primary School1.1.810
6642062: Ysgol Bryn Coch1.1.2830
6642063: Mountain Lane Primary School1.111922
6642064: Ysgol y Foel, Cilcain1...23
6642065: Brynford CP.1..45
6642068: Ysgol Bryn Gwalia1.1.810
6642077: Golftyn CP School1..31418
6642078: Saltney Ferry CP1..146
6642081: Y Waun1.1.46
6642082: Ysgol Gwenffrwd1...78
6642084: Abermorddu CP School1.1.911
6642085: Southdown CP1.1.1618
6642086: Wepre Community School1.2.1417
6642089: Drury Primary School1.1.68
6642091: Cornist Park CP1.1.1214
6642092: Ysgol Derwenfa CP1.1.46
6642093: Penarlag CP1..2710
6642094: Owen Jones CP1..179
6642237: Gronant Primary School.11.35
6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti1.1.1012
6642266: Ysgol Parc y Llan1...45
6642267: Ysgol Mynydd Isa1.2.2831
6642268: Broughton Primary School1.121822
6642269: Ysgol Cae'r Nant1..11416
6642270: Ysgol Penyffordd1.2.1114
6642271: Ysgol Ty Ffynnon1.1.1214
6642272: Ysgol Maes Y Felin1.1.1517
6643002: Nannerch V.C.P. School.11.13
6643303: Ysgol Yr Esgob C in W1..124
6643306: St Mary's1.1.1315
6643307: St Winefrides1.1.57
6643308: St David's Catholic Primary School1...45
6643311: St Anthony's Catholic Primary1...67
6643312: Venerable Edward Morgan RC1.1.1113
6643316: Trelawnyd1...45
6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford1.1.46
6643330: St. Ethelwolds11.136
6643331: St John the Baptist VA School1..135
6643332: Nercwys VA1...34
6643333: Hawarden Village VA1.3.1822
6644000: Hawarden High School1.136570
6644006: Alun School1.14101107
6644011: Elfed High School1.234349
6644012: Ysgol Treffynnon1.2.2730
6644013: St. David's High School1..42126
6644017: Castell Alun High School11.47985
6644018: Maes Garmon1.113639
6644021: Flint High School1.144349
6644022: Connah's Quay High School,1.245057
6644042: Argoed School1..33135
6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School1..44045
6645200: Derwen Foundation School1.1.911
6647020: Pen Coch1..21316
6647021: Ysgol Maes Hyfryd1.1.1517
6651007: Wrexham Early Years Centre1...23
6652076: The Rofft CP School1.1.1012
6652137: Froncysyllte1..124
6652138: Garth CP1...45
6652139: Ysgol Cynddelw1.1.68
6652140: Llanarmon DC School1...45
6652143: Pontfadog1...45
6652149: Ysgol Acrefair1.1.1012
6652151: Cefn Mawr C P School1..11012
6652160: Ysgol Maes-y-Llan1.1.68
6652162: Ysgol Min y Ddol.1..45
6652173: Alexandra C P School1.1.2123
6652176: Brynteg C P School1.1.810
6652178: BWLCHGWYN SCHOOL1...45
6652179: Ysgol Tan-y-Fron1.1.68
6652187: Black Lane C P School1.1.57
6652191: Rhosddu County Primary1.1.1416
6652200: Rhostyllen CP School1...1011
6652204: Ysgol Deiniol C P1..179
6652208: Barker's Lane CP1.1.911
6652209: Wat's Dyke County Primary1.1.1719
6652224: Ysgol Bryn Tabor1.1.1113
6652232: Ysgol Sant Dunawd1.1.46
6652235: Holt C.P. School1...67
6652238: Ysgol Bodhyfryd.11.1820
6652259: Ysgol I.D. Hooson1.1.1214
6652263: Ysgol Plas Coch1.1.1416
6652266: Penygelli C P School1.1.1214
6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP1.1.810
6652268: Ysgol Heulfan1..31822
6652269: Hafod y Wern Community Primary School1.1.1416
6652270: Gwenfro Community Primary1.1.1921
6652271: Park Community Primary School Llay.12.1417
6652272: Rhosymedre Community Primary1.1.1214
6652273: Ysgol Maes y Mynydd1.1.1315
6652274: Gwersyllt Community Primary School1..2912
6652275: Penycae Community Primary School1.11912
6652276: Acton Primary1.1.1921
6652277: Victoria Community Primary1.1.2022
6652278: Ysgol Y Waun1.1.1416
6652279: Ysgol Bro Alun1.1.1012
6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown1.2.1215
6652281: Borras Park Community Primary1.1.2022
6653028: St Peter's School1..21013
6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled1..146
6653042: Eyton Primary School1...34
6653054: BORDERBROOK SCHOOL1...23
6653055: St Giles Controlled Primary School1.1.1820
6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A1...56
6653305: Madras VA School1.1.46
6653326: St Chad's Church in Wales Aided School1...45
6653334: St Mary's RC Primary1..21518
6653337: Minera1.1.35
6653338: All Saints Voluntary Aided Sch1.1.1214
6653341: St Mary's Church in Wales1.1.911
6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)1.1.57
6653343: St Anne's Catholic Primary1...1011
6653346: St Mary's Overton1.1.810
6653347: St Paul's Voluntary Aided1..113
6654029: Grango1.123438
6654032: YSGOL MORGAN LLWYD1.134651
6654033: Ysgol Bryn Alyn1.223641
6654034: Darland High School1.124751
6654044: Ysgol Rhiwabon1..32125
6654048: Rhosnesni High School.1124145
6654049: Ysgol Clywedog1.124044
6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High1..43843
6655401: THE MAELOR SCHOOL1.144248
6657005: St Christophers School.1233036
6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL1...23
6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL1.1.46
6662004: BANW C.P. SCHOOL1...23
6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL1..135
6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL.1..23
6662009: CARNO C.P. SCHOOL1..124
6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL1.1.68
6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL1.1.24
6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR1..146
6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL1...23
6662021: LLANFAIR CAEREINION C.P.1.1.79
6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL1...56
6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL1.1.1214
6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL1...23
6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON1.1.57
6662048: LADYWELL GREEN INFANTS SCHOOL1..146
6662049: GUILSFIELD C.P. SCHOOL1.1.46
6662050: LLANIDLOES C.P. SCHOOL1.1.1315
6662051: BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL1.1.68
6662053: BRYNHAFREN C.P. SCHOOL1...23
6662054: CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL1...23
6662056: HAFREN C.P. SCHOOL1.1.68
6662057: YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN.11.57
6662058: YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN1..146
6662059: YSGOL PENNANT.1..45
6662060: MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL1.1.1113
6662062: TREOWEN C.P. SCHOOL1.1.57
6662066: FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL1...23
6662068: LLANBISTER C.P. SCHOOL1...23
6662070: LLANDRINDOD WELLS C.P. SCHOOL.11.1315
6662071: LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P.1...23
6662075: PRESTEIGNE C.P. SCHOOL1..269
6662076: RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL1.1.24
6662077: CROSSGATES C.P. SCHOOL1.1.79
6662079: MOUNT STREET C.P. JUNIOR1.1.79
6662080: MOUNT STREET C.P. INFANTS1.1.79
6662084: YSGOL DOLAFON1...23
6662089: BUILTH WELLS C.P. SCHOOL1.1.1012
6662092: SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL.11.46
6662113: CRICKHOWELL C.P. SCHOOL1..269
6662115: CRADOC C.P. SCHOOL1.1.46
6662116: HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL1.1.79
6662117: LLANGYNIDR C.P. SCHOOL.1..56
6662122: IRFON VALLEY C.P. SCHOOL1...34
6662125: LLANFAES C.P. SCHOOL1.1.79
6662127: YSGOL Y BANNAU.1..67
6662129: YSGOL RHIW BECHAN1.1.57
6662146: LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL1...45
6662147: YSGOL BRO CYNLLAITH1...34
6662148: YSGOL DAFYDD LLWYD1.1.810
6662149: YSGOL Y CRIBARTH1.1.57
6662150: YSGOL GOLWG Y CWM1.1.810
6662151: YSGOL BRO TAWE.11.79
6662152: YSGOL GYMRAEG DYFFRYN Y GLOWYR1.1.1113
6662153: YSGOL Y MYNYDD DU1.1.68
6662154: YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG.1..45
6663000: LLANFECHAIN C.I.W. SCHOOL.1..34
6663002: MONTGOMERY C.I.W. SCHOOL1..146
6663016: FORDEN C.I.W. SCHOOL1...34
6663021: LLANDYSILIO C.I.W. SCHOOL1...45
6663022: CASTLE CAEREINION C.I.W.1...34
6663026: GLADESTRY C.I.W. SCHOOL1...12
6663030: YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY1.1.810
6663031: NEWBRIDGE-ON-WYE CHURCH IN WALES SCHOOL1.1.35
6663033: CLYRO C.I.W. SCHOOL1.1.46
6663035: KNIGHTON C.I.W. SCHOOL1.1.79
6663036: RHAYADER C.I.W. SCHOOL1...89
6663037: LLANELWEDD CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL1...67
6663046: LLANGEDWYN PRIMARY SCHOOL.1..34
6663050: LLANGORS C.I.W. SCHOOL1..157
6663051: WELSHPOOL CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL1.111619
6663301: ST. MICHAEL'S C.I.W. SCHOOL1...67
6663303: LLANSANTFFRAID C.I.W.A..11.35
6663316: LLANBEDR C.I.W. (AIDED)1...23
6663317: ARCHDEACON GRIFFITHS C.I.W. PRIMARY SCHOOL1..146
6663318: PRIORY CHURCH IN WALES SCHOOL1...67
6663320: ST MARY`S R.C. (A) SCHOOL.1..45
6663322: LLANGATTOCK C.I.W. SCHOOL1...56
6664000: Ysgol Uwchradd Caereinion High School.1113538
6664001: Llanfyllin High School1.124650
6664002: LLANIDLOES HIGH SCHOOL1.123337
6664011: Newtown High School1.155663
6664013: WELSHPOOL HIGH SCHOOL1.134752
6664021: Ysgol Maesydderwen1.123236
6664022: BRECON HIGH SCHOOL1.113033
6664023: Gwernyfed High School1...2829
6664024: Crickhowell High School1.214650
6664025: Ysgol Calon Cymru1.226267
6665200: YSGOL GYNRADD LLANERFYL1...12
6665500: Ysgol Bro Hyddgen1.113437
6667001: BRYNLLYWARCH HALL SCHOOL1.1.79
6667002: YSGOL CEDEWAIN1.111316
6667004: YSGOL PENMAES1.111316
6672281: YSGOL GYMUNEDOL GYNRADD ABERAERON1.2.811
6672284: YSGOL GYMUNEDOL CILCENNIN1...56
6672285: YSGOL GYMUNEDOL CILIAU PARC1...45
6672288: YSGOL GYMUNEDOL DIHEWYD1..135
6672289: YSGOL GYMUNEDOL FELINFACH1...34
6672291: YSGOL GYMUNEDOL LLANARTH1...23
6672293: YSGOL GYMUNEDOL LLANNON1...23
6672295: YSGOL GYMUNEDOL CEI NEWYDD1...45
6672298: YSGOL GYMUNEDOL TALGARREG1...56
6672299: YR YSGOL GYMUNEDOL GYMRAEG1.171019
6672303: YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH.1.269
6672308: YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN1...23
6672309: YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN1...23
6672310: YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON1...23
6672311: YSGOL LLANILAR1.2.47
6672312: YSGOL GYMUNEDOL MYNACH1..113
6672313: YSGOL PENLLWYN1..113
6672314: YSGOL GYMUNEDOL LLWYNYREOS1.1.1416
6672315: YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS1..113
6672316: YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU1.1.79
6672317: YSGOL GYMUNEDOL TALYBONT1..146
6672319: YSGOL GYMUNEDOL ABERPORTH1..157
6672320: YSGOL GYMUNEDOL BEULAH1...34
6672323: YSGOL GYMUNEDOL LLECHRYD1...23
6672324: YSGOL GYMUNEDOL PENPARC1..135
6672345: YSGOL GYMUNEDOL TREWEN1...23
6672353: YSGOL GYMUNEDOL PONTRHYDFENDIGAID1..124
6672361: YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG.1..1617
6672362: YSGOL CRAIG YR WYLFA1..124
6672363: YSGOL PENRHYNCOCH1..135
6672366: YSGOL GYMUNEDOL Y DDERI1.1.35
6672367: YSGOL GYMUNEDOL CENARTH1...34
6672368: YSGOL GYNRADD ABERTEIFI1.111821
6672369: YSGOL BRO SION CWILT1.1.35
6672371: YSGOL GYNRADD T LLEW JONES1.1.68
6672372: YSGOL RHOS HELYG1...45
6672373: YSGOL GYNRADD DYFFRYN CLEDLYN1.1.57
6673058: YSGOL WIRFODDOL MYFENYDD2...57
6673318: ST PADARN'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL.11.46
6674042: GYFUN ABERAERON COMPREHENSIVE1.113538
6674044: Ysgol Uwchradd Aberteifi1.114043
6674047: Penglais School1.137075
6674048: YSGOL GYFUN PENWEDDIG.1123236
6675500: Ysgol Bro Pedr1.245259
6675501: Ysgol Henry Richard1.112427
6675502: Ysgol Bro Teifi1.135055
6682203: SAGESTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL1..146
6682209: YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL EGLWYSWRW1...45
6682212: YSGOL GYMUNEDOL WDIG / GOODWICK COMMUNITY SCHOOL1...56
6682214: FENTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL1.1.1719
6682220: JOHNSTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL1.1.1012
6682222: LAMPHEY CP SCHOOL1.1.911
6682223: YSGOL GYMUNEDOL BRYNCONIN1...45
6682228: HOOK CP SCHOOL1...45
6682231: YSGOL LLANYCHLLWYDOG.1..34
6682233: YSGOL GYMUNEDOL MAENCLOCHOG1...45
6682242: NARBERTH COMMUNITY PRIMARY SCHOOL1..21215
6682243: YSGOL BRO INGLI1...45
6682250: PUNCHESTON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL1...34
6682253: YSGOL LLANDUDOCH1...45
6682254: WOLFSCASTLE COMMUNTY PRIMARY SCHOOL1...23
6682258: SAUNDERSFOOT COMMUNITY PRIMARY SCHOOL1.111114
6682260: STEPASIDE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL1..157
6682261: TEMPLETON COMMUNITY PRIMARY SCHOOL1.1147
6682266: TAVERNSPITE COMMUNITY PRIMARY SCHOOL1.1.79
6682270: YSGOL GYMUNEDOL CROESGOCH1...34
6682271: BROAD HAVEN CP SCHOOL1..146
6682273: ROCH COMMUNITY SCHOOL1...67
6682384: COASTLANDS CP SCHOOL1...45
6682385: YSGOL CLYDAU1...34
6682386: PEMBROKE DOCK COMMUNITY SCHOOL1.1.2931
6682387: MONKTON PRIORY COMMUNITY PRIMARY SCHOOL1.1.1113
6682388: GOLDEN GROVE CP SCHOOL1.1.1315
6682389: YSGOL GLANNAU GWAUN1.1.1113
6682390: YSGOL Y FRENNI1...89
6682391: PRENDERGAST COMMUNITY PRIMARY SCHOOL1.121418
6682392: PENNAR COMMUNITY SCHOOL1.1.79
6682393: NEYLAND COMMUNITY SCHOOL.11.1315
6682395: YSGOL HAFAN Y MOR2..147
6682396: MILFORD HAVEN COMMUNITY PRIMARY SCHOOL1.212731
6682397: WALDO WILLIAMS PRIMARY SCHOOL1.111013
6683035: CILGERRAN CHURCH IN WALES VC SCHOOL.1..67
6683036: COSHESTON VC SCHOOL1...23
6683040: CLEDDAU REACH VC SCHOOL1.1.911
6683042: MANORBIER CHURCH IN WALES VC SCHOOL1...34
6683050: SPITTAL CHURCH IN WALES VC SCHOOL1.1.79
6683055: ST FLORENCE CHURCH IN WALES VC SCHOOL1...23
6683058: YSGOL GER Y LLAN1.1.46
6683059: TENBY CHURCH IN WALES VC PRIMARY SCHOOL1.1.1113
6683060: PENRHYN CHURCH IN WALES VC SCHOOL1...45
6683061: GELLISWICK VC SCHOOL1.112124
6683311: HOLY NAME RC SCHOOL1...67
6683312: ST MARYS CATHOLIC SCHOOL1.1.13
6683313: MARY IMMACULATE CATHOLIC SCHOOL1.1.1012
6683314: ST FRANCIS CATHOLIC SCHOOL1.1.35
6683315: ST AIDANS CHURCH IN WALES VA SCHOOL1...56
6683319: ST TEILOS RC SCHOOL1...34
6683320: ST MARKS CHURCH IN WALES VA SCHOOL1.1.46
6683321: ST OSWALDS CHURCH IN WALES VA SCHOOL1...89
6684031: Ysgol Bro Gwaun1.113134
6684035: Ysgol Greenhill School1.134853
6684038: Ysgol Harri Tudur / Henry Tudor School1..85766
6684063: Milford Haven School1.134853
6684064: Ysgol y Preseli1.125054
6684512: Haverfordwest High VC School1.2498105
6685500: Ysgol Caer Elen1..21316
6685900: Ysgol Penrhyn Dewi1..42732
6687001: PORTFIELD SPECIAL SCHOOL.1122024
6691000: AMMANFORD NURSERY1...45
6692000: CEFNEITHIN1...45
6692001: DREFACH1...23
6692003: LLECHYFEDACH1..146
6692006: TYMBL1..157
6692007: GORSLAS1...67
6692008: CROSS HANDS1.1.57
6692009: LLANGAIN1...23
6692014: PENIEL1.1.35
6692018: BANCFFOSFELEN1...34
6692019: GWYNFRYN1..124
6692020: CARWAY1..135
6692023: PONTIETS.1..34
6692024: PONTHENRI1..124
6692034: BANCYFELIN1...34
6692037: MEIDRIM1...23
6692042: SARON1.1.1113
6692043: BETWS1..124
6692044: TY-CROES1.1.79
6692050: PARCYRHUN1.11811
6692052: BLAENAU1...23
6692057: LLANEDI.1..12
6692061: FFAIRFACH1...67
6692065: TALLEY1..124
6692067: CWRT HENRI1...23
6692080: LLANGADOG1...34
6692084: RHYS PRICHARD1..179
6692098: LLYS HYWEL1..157
6692104: BRYNSARON.1..34
6692109: LLANPUMSAINT1...34
6692112: MYNYDDYGARREG1...23
6692114: JOHNSTOWN1.121418
6692116: Y DDERWEN1..21417
6692119: LLANMILOE.1..45
6692120: BRYN1.1.79
6692121: BYNEA1..168
6692123: DAFEN1.1.68
6692128: PUM HEOL1..135
6692131: HENDY1.1.79
6692135: FFWRNES1.1.1820
6692159: OLD ROAD1.1.68
6692166: LLANSTEFFAN1...34
6692167: LLANNON1...67
6692168: BRYNSIERFEL1..2912
6692169: BRYNAMAN1.11912
6692170: ABERNANT1...45
6692171: MYRDDIN1..1810
6692173: LLANGUNNOR1.1.1214
6692175: TRIMSARAN1.1.79
6692176: SWISS VALLEY1...910
6692177: PARC Y TYWYN1...1011
6692178: PEMBREY1.1.911
6692179: RHYDAMAN.1.11012
6692180: BECA1...45
6692181: LLANDYBIE.12.710
6692182: HAFODWENOG1...34
6692183: TEILO SANT1..179
6692184: LLANYBYDDER1...45
6692185: LLANDEILO1..1810
6692187: CYNWYL ELFED1...34
6692188: HALFWAY1.1.79
6692189: PWLL1.1.46
6692190: PENYGAER1.1.911
6692192: Y CASTELL1.1.1113
6692193: PENYGROES1..258
6692194: NANTGAREDIG1.1.1012
6692370: GWENLLIAN1..135
6692371: DEWI SANT1.111518
6692373: PONTYBEREM1.1.1012
6692374: BIGYN1...1112
6692375: STEBONHEATH1.1.1113
6692379: Y DDWYLAN1..21619
6692380: RICHMOND PARK1.1.810
6692384: GRIFFITH JONES1.111417
6692385: Y FRO.1..23
6692386: CARREG HIRFAEN2...79
6692387: CAE'R FELIN2...46
6692388: Y BEDOL1..21316
6692389: BRO BRYNACH1...34
6692390: BRYN TEG1.1.1012
6692391: Y FELIN1..21619
6692392: BRO BANW1.212428
6692393: MAES Y MORFA1.1.911
6692394: BURRY PORT1.1.79
6692395: PENRHOS1..21316
6692396: YSGOL GYMRAEG LLANGENNECH1.111821
6693000: ABERGWILI1...34
6693003: LAUGHARNE1...34
6693004: LLANDDAROG1...45
6693013: FERRYSIDE.1..23
6693026: LLANLLWNI1...23
6693300: ST MARY'S (LLANELLI)1.1.68
6693301: ST MARY'S (CARMARTHEN).1..23
6693307: PENBOYR1...56
6693321: PENTIP1.1.79
6693322: MODEL1.1.1820
6694029: Ysgol Dyffryn Aman1.158895
6694050: Coedcae School1.2.4750
6694052: Ysgol Gyfun Y Strade1.136166
6694053: Glan-y-Mor School1.132833
6694054: Bryngwyn School1.145258
6694056: Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin1.135257
6694060: Ysgol Gyfun Emlyn1..43035
6694063: Queen Elizabeth High School1.168088
6694064: Ysgol Maes Y Gwendraeth1.145864
6694065: Ysgol Bro Dinefwr.1137277
6694512: Dyffryn Taf1..44752
6694600: St John Lloyd Catholic Comprehensive School1.142733
6697000: HEOL GOFFA1.1.1517
6697010: RHYDYGORS.1.2710
6702006: BRYNMILL SCHOOL.11.1012
6702008: Cadle Primary School1..21720
6702014: Cwmrhydyceirw Primary School1.1.2123
6702017: DANYGRAIG PRIMARY SCHOOL1.12812
6702021: GENDROS PRIMARY SCHOOL1.1.1113
6702023: GLAIS PRIMARY SCHOOL1.1.46
6702027: GRANGE PRIMARY SCHOOL1.1.911
6702032: HAFOD PRIMARY SCHOOL1.1.810
6702036: Ysgol Gymraeg Lon Las1.1.1618
6702040: MORRISTON PRIMARY SCHOOL1.1.1012
6702042: OYSTERMOUTH PRIMARY SCHOOL.1..78
6702048: PENTRECHWYTH PRIMARY SCHOOL1.1.57
6702051: PLASMARL PRIMARY SCHOOL1.1.810
6702054: SKETTY PRIMARY SCHOOL1.1.2325
6702055: ST HELEN'S PRIMARY SCHOOL1.1.1012
6702059: TERRACE ROAD PRIMARY SCHOOL1.1.1517
6702063: TOWNHILL PRIMARY SCHOOL1.1.2729
6702065: WAUNARLWYDD PRIMARY SCHOOL1.1.911
6702067: WAUN WEN SCHOOL1.1.911
6702069: CLWYD PRIMARY SCHOOL1.1.1921
6702071: YNYSTAWE PRIMARY SCHOOL1.1.810
6702073: CLASE PRIMARY SCHOOL1.1.1719
6702075: PORTMEAD PRIMARY SCHOOL1.1.1315
6702076: MAYALS PRIMARY1.1.79
6702077: CWMGLAS PRIMARY SCHOOL1.1.1315
6702082: BLAENYMAES PRIMARY SCHOOL1.1.1113
6702084: Trallwn Primary School1.1.1315
6702086: PARKLAND PRIMARY SCHOOL111.2326
6702092: Newton Primary School1.1.68
6702095: WHITESTONE PRIMARY1.1.911
6702096: HENDREFOILAN PRIMARY1.1.911
6702098: Y.G.G. BRYNYMOR1.1.1012
6702105: Bishopston Primary School1.1.1214
6702108: CASLLWCHWR PRIMARY SCHOOL.11.810
6702109: CILA PRIMARY SCHOOL1.1.68
6702117: CRAIGCEFNPARC PRIMARY.1..34
6702120: CRWYS PRIMARY SCHOOL1.1.68
6702133: YSGOL GYNRADD FELINDRE.1..23
6702157: LLANGYFELACH PRIMARY SCHOOL1.1158
6702159: LLANRHIDIAN PRIMARY1.1.46
6702167: PENCLAWDD PRIMARY SCHOOL1.1.79
6702172: PENGELLI PRIMARY1.1.46
6702174: PENLLERGAER PRIMARY SCHOOL1.1.1214
6702176: PENYRHEOL PRIMARY SCHOOL1.1.1113
6702186: PONTARDDULAIS PRIMARY SCHOOL1.1.1416
6702189: Y.G.G. BRYNIAGO1.1.810
6702192: PONTLLIW PRIMARY1.1.79
6702211: TRE UCHAF PRIMARY SCHOOL1.1.1012
6702212: Y.G.G. PONTYBRENIN1.112023
6702215: CRAIGFELEN PRIMARY SCHOOL1.1.79
6702216: PENNARD PRIMARY1.1.68
6702217: KNELSTON PRIMARY1.1.46
6702219: PEN-Y-FRO1.1.810
6702223: PONTYBRENIN PRIMARY SCHOOL1.1.1315
6702225: TALYCOPA PRIMARY SCHOOL1.1.79
6702226: GLYNCOLLEN PRIMARY SCHOOL1.1.810
6702229: YSGOL GYMRAEG Y LOGIN FACH1.1.911
6702231: Y.G.G. TIRDEUNAW1.1.1517
6702232: Y.G.G. Gellionnen.1..1011
6702233: GORS COMMUNITY SCHOOL1.1.1012
6702234: SEA VIEW PRIMARY SCHOOL1.1.810
6702235: Y.G.G. Llwynderw.11.1416
6702236: Birchgrove Primary1.1.1719
6702237: DUNVANT Primary SCHOOL1.1.1416
6702238: GWYROSYDD PRIMARY SCHOOL1.111922
6702239: St Thomas Community Primary School1.1.1416
6702240: GOWERTON PRIMARY SCHOOL1.111417
6702241: Pentre'r Graig Primary School1.111114
6702242: YGG TANYLAN1.1.79
6702243: Burlais Primary School1.112629
6702244: Clydach Primary School1.1.1012
6702245: Ysgol Gymraeg Y Cwm1.1.57
6702246: Gorseinon Primary School1.1.1012
6702247: Brynhyfryd Primary School1.1.1719
6703303: ST. DAVID'S RC PRIMARY SCHOOL1.1.68
6703305: ST ILLTYDS PRIMARY1.1.810
6703306: CHRISTCHURCH CHURCH IN WALES1.1.57
6703308: ST JOSEPH'S R.C. PRIMARY1.1.79
6703309: St Josephs Cathedral Primary School1.1.1618
6704031: Cefn Hengoed1.124549
6704032: OLCHFA SCHOOL1.1692100
6704033: MORRISTON COMPREHENSIVE1.134954
6704043: PENTREHAFOD SCHOOL1..35862
6704044: BISHOP GORE SCHOOL1.158087
6704062: Penyrheol Comprehensive School1.215256
6704063: Gowerton Comprehensive School1.126771
6704069: BISHOPSTON COMPREHENSIVE1.116669
6704072: Pontarddulais Comprehensive School.1124145
6704074: Ysgol Gyfun Gwyr.1135358
6704075: BIRCHGROVE1.113134
6704076: Dylan Thomas Community School.21.3639
6704078: Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe1.134853
6704600: Bishop Vaughan School.1227176
6707000: Ysgol Pen-Y-Bryn1.2.1518
6707008: Ysgol Crug Glas.11.79
6712100: Alltwen Primary School1.1.810
6712101: Blaendulais Primary School1.1.57
6712106: Blaengwrach Primary School1.1.57
6712110: Blaenhonddan Primary School1.1.810
6712119: Baglan Primary School1.1.1113
6712128: YGG Cwmllynfell1...45
6712129: Creunant Primary School1.1.35
6712134: Crymlyn Primary School1...34
6712137: Cwmnedd Primary School1.1.911
6712138: Cymer Afan Primary School.11147
6712140: Godre'rgraig Primary School1.1.57
6712142: Eastern Primary School1.1.810
6712144: Gnoll Primary School1.1.1214
6712148: Glyncorrwg Primary School.11158
6712149: YGG Gwaun Cae Gurwen1.1.68
6712150: Catwg Primary School1.1.1012
6712155: Maesmarchog Community Primary School1.1.57
6712158: YGG Rhosafan1.1.1315
6712161: Sandfields Primary School1.1.1719
6712168: YGG Castell-nedd1.1.1416
6712173: Croeserw Primary School.111811
6712175: Tywyn Primary School1.1.2224
6712178: Llangiwg Primary School1.1.57
6712181: Tonnau Primary Community School1.1.68
6712187: Ynysfach Primary School.11.79
6712191: Blaenbaglan Primary School.11.1214
6712200: Rhos Primary School.1..67
6712202: YGG Blaendulais1.1.35
6712203: Rhydyfro Primary School1.1.57
6712205: YGG Cwm Nedd.1..56
6712206: Tairgwaith Primary School1.1.46
6712208: YGG Trebannws1...67
6712218: YGG Pontardawe1.1.1214
6712221: Waunceirch Primary School1.1.79
6712230: Cilffriw Primary School1.1.1012
6712231: YGG Tyle'r Ynn1.1.810
6712232: Coed Hirwaun Primary School1.1.79
6712233: Coedffranc Primary School1.1.1416
6712234: Pen Afan Primary School.11169
6712235: Awel Y Mor Primary School1.1.1315
6712236: Crynallt Primary School1.1.2224
6712237: Cwmafan Primary School1.1.1618
6712238: Central Primary School1.1.1719
6712239: Abbey Primary School1.1.1517
6712240: Melin Primary School1.1.810
6712241: Ysgol Carreg Hir1.1.1517
6713309: St Joseph's Catholic Primary School (Neath)1.1.57
6713310: St Josephs Catholic Infant School1.1.57
6713311: Bryncoch CIW Primary School1.1.68
6713313: Alderman Davies CIW Primary School1.1.1517
6713314: St Therese's Catholic Primary School.1..78
6713316: St Josephs Catholic Junior School1.2.47
6714047: Cymer Afan Comprehensive School.1.11820
6714064: Cefn Saeson Comprehensive School1.213943
6714065: Cwmtawe Community School1.227479
6714066: Llangatwg Community School1.143642
6714067: Dwr Y Felin Comprehensive School1.225762
6714601: St Joseph's RC School and 6th Form Centre1.134954
6715500: Ysgol Bae Baglan1.348593
6715501: Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur1.287990
6715502: Ysgol Cwm Brombil1.245158
6717006: Ysgol Maes y Coed1.1.1315
6717008: Ysgol Hendrefelin1.222530
6722046: Abercerdin Primary School1.1.68
6722051: Betws Primary School1.1.1214
6722055: Blaengarw Primary11..68
6722086: Brynmenyn Primary1.1.1416
6722090: Bryntirion Infants111.69
6722103: CEFN CRIBWR PRIMARY SCHOOL1.1.911
6722109: Coety Primary111.1720
6722117: Cwmfelin Primary School1.1.79
6722122: FFALDAU1.1.68
6722129: Garth Primary School1.1.79
6722146: Coychurch Llangrallo Primary1.1.46
6722149: LLANGYNWYD PRIMARY SCHOOL1.1.911
6722172: NANTYFFYLLON PRIMARY SCHOOL.11.911
6722178: Nantymoel Primary School1.1.79
6722185: Newton Primary1.1.1012
6722194: NOTTAGE COUNTY PRIMARY1.1.1820
6722220: Pen-y-Bont Primary1.1.1214
6722227: Pil Primary1.1.1012
6722232: Plasnewydd Primary School1.1.1012
6722256: Trelales Primary School1.1.810
6722259: YGG Cynwyd Sant1.1.1113
6722275: Tynyrheol Primary School1.1.46
6722279: CROESTY PRIMARY SCHOOL1.1.810
6722288: CORNELI PRIMARY1.1.1012
6722292: LLANGEWYDD JUNIOR SCHOOL1.111316
6722296: Porthcawl Primary School1.1.68
6722298: YSGOL GYMRAEG BRO OGWR1.1.1517
6722300: CEFN GLAS INFANTS1.1.911
6722301: WEST PARK PRIMARY1.1.1618
6722304: Afon y Felin Primary School1.1.57
6722342: Tondu Primary School1.1.1113
6722358: YSGOL Y FERCH O'R SGER1..1810
6722363: Y G G Cwm Garw1.1.68
6722367: Maes Yr Haul Broadlands1.1.2022
6722368: BRYNCETHIN PRIMARY1.1.1214
6722369: Ogmore Vale Primary School1...1617
6722370: Pencoed Primary School1.112932
6722371: Oldcastle Primary School1.1.1820
6722372: Brackla Primary School1.1.1012
6722373: Caerau Primary School1.1.1820
6722374: Litchard Primary1.1.1820
6722375: Tremains Primary School1.111922
6722376: Mynydd Cynffig Primary1.111518
6723013: Penyfai Church in Wales1.1.1012
6723311: ST. MARY`S & ST. PATRICK`S1.1.810
6723315: St. Robert's RC Primary1.1.57
6723322: St Mary's R C Primary School1.1.911
6723323: Archdeacon John Lewis C in W1.1.68
6724059: Cynffig Comprehensive1.124549
6724068: Bryntirion Comprehensive.1.146470
6724071: Maesteg Comprehensive School1.146066
6724076: PENCOED COMPREHENSIVE1.124953
6724078: Brynteg School1..28184
6724080: PORTHCAWL COMPREHENSIVE SCHOOL1.217579
6724085: Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd1.124246
6724086: Coleg Cymunedol Y Dderwen1.146470
6724601: Archbishop McGrath Catholic School1.134752
6727003: Heronsbridge Special School1.112932
6727012: Ysgol Bryn Castell11112125
6731011: Cogan Nursery School1...12
6731013: BUTE COTTAGE NURSERY SCHOOL1..113
6732109: ALBERT PRIMARY SCHOOL1.1.2022
6732111: BARRY ISLAND PRIMARY SCHOOL1.1.810
6732114: COGAN PRIMARY SCHOOL1.1.810
6732115: COLCOT PRIMARY SCHOOL1.1.1416
6732117: FAIRFIELD PRIMARY SCHOOL1..21316
6732118: GLADSTONE PRIMARY SCHOOL1.112023
6732120: High Street Primary School1.1.1113
6732122: HOLTON PRIMARY SCHOOL1.1.2224
6732124: JENNER PARK PRIMARY SCHOOL1.1.1416
6732126: LLANCARFAN PRIMARY SCHOOL1.1.35
6732127: LLANFAIR PRIMARY SCHOOL1.1.68
6732128: LLANGAN PRIMARY SCHOOL1.1.57
6732131: PALMERSTON PRIMARY SCHOOL1.1.1113
6732133: RHWS COUNTY PRIMARY SCHOOL1.1.2022
6732136: SULLY PRIMARY SCHOOL111.1720
6732138: VICTORIA PRIMARY SCHOOL1.1.2123
6732144: ST ATHAN PRIMARY SCHOOL1.1.810
6732146: ST ILLTYD PRIMARY SCHOOL1.1.1921
6732148: EVENLODE PRIMARY SCHOOL1.1.1719
6732149: LLANDOUGH COUNTY PRIMARY1.1.911
6732151: Y BONT FAEN PRIMARY SCHOOL1.1.1012
6732152: YSGOL PEN-Y-GARTH1.1.1618
6732156: Ysgol Gymraeg Sant Baruc1.1.79
6732163: OAK FIELD PRIMARY AND NURSERY SCHOOL1.1.810
6732165: YSGOL IOLO MORGANWG1.1.810
6732178: YSGOL GYMRAEG SANT CURIG1.1.1921
6732179: YSGOL GYMRAEG GWAUN Y NANT1.1.1214
6732181: CADOXTON PRIMARY SCHOOL12..1922
6732182: ROMILLY PRIMARY SCHOOL1.113033
6732184: Ysgol Gymraeg Dewi Sant1.1.810
6732185: DINAS POWYS PRIMARY SCHOOL1.1.1719
6732186: Ysgol Y Ddraig.11.1416
6733037: ST NICHOLAS C/W PRIMARY SCHOOL1.1.68
6733047: PETERSTON-SUPER-ELY PRIMARY1.1.1113
6733057: GWENFO C/W PRIMARY SCHOOL1.1.1113
6733320: St Brides C W Primary School1.2.811
6733321: Wick and Marcross C/W Primary1.1.46
6733363: PENDOYLAN C/W PRIMARY SCHOOL1.1.810
6733364: ST ANDREW'S C/W PRIMARY SCHOOL1.1.911
6733365: LLANSANNOR C/W PRIMARY SCHOOL1.1.911
6733367: ST DAVID'S CHURCH-IN-WALES1.1.810
6733368: ST. JOSEPH'S RC PRIMARY SCHOOL1.1.1012
6733372: ALL SAINTS CW PRIMARY SCHOOL1.1.911
6733373: St Helen's Catholic Primary School1.1.1517
6734060: LLANTWIT MAJOR SCHOOL1.125256
6734065: COWBRIDGE COMPREHENSIVE SCHOOL1.139499
6734067: St Cyres Comprehensive School1.137580
6734068: Whitmore High School2..45864
6734069: Pencoedtre High School2..44854
6734612: St Richard Gwyn Catholic High School1.134146
6735400: Stanwell School1.15113120
6735500: YSGOL GYMRAEG BRO MORGANNWG1.136368
6737024: Ysgol Y Deri1.235662
6742044: PENDERYN PRIMARY1.1.1012
6742045: OAKLANDS PRIMARY SCHOOL1.1.810
6742052: Alaw Primary School1.1.57
6742053: ABERNANT COUNTY PRIMARY1.1.35
6742060: CILFYNYDD PRIMARY1.1.46
6742061: Brynnau Primary1.2.710
6742066: COEDPENMAEN COUNTY PRIMARY1.1.1012
6742069: BODRINGALLT PRIMARY SCHOOL.1.1.46
6742070: BLAENGWAWR PRIMARY1.1.68
6742072: Coedylan Primary School.11.46
6742077: Caegarw Primary School1.1.68
6742079: Cwmlai Primary1.1.1315
6742083: DOLAU PRIMARY1.1.1921
6742084: Capcoch Primary School1.1.57
6742093: Caradog Primary School1.1.911
6742102: Ffynnon Taf Primary School1..269
6742104: HAWTHORN PRIMARY SCHOOL1.1.810
6742112: DARRAN PARK PRIMARY1.1.1214
6742118: LLANILLTUD FAERDREF PRIMARY11.259
6742119: GELLI PRIMARY SCHOOL1.1.79
6742124: Llantrisant Primary School1.1.68
6742127: Hafod Primary School1.1.57
6742130: MAES-Y-COED PRIMARY SCHOOL1.1.911
6742134: CWMDAR COUNTY PRIMARY SCHOOL1.1.810
6742137: PARCLEWIS PRIMARY SCHOOL1.1.810
6742142: Llanharan Primary School1.1.57
6742143: LLWYNYPIA PRIMARY SCHOOL1.1.68
6742144: DARRENLAS PRIMARY SCHOOL.11.810
6742151: LLANHARI PRIMARY1.1.68
6742160: Pontyclun Primary1.1.1820
6742161: PARC PRIMARY SCHOOL1.1.57
6742167: Rhigos Primary School1.1.24
6742170: HIRWAUN PRIMARY SCHOOL1.1.810
6742180: LLWYDCOED PRIMARY SCHOOL1.1.46
6742182: Trallwng Infants School1.1.24
6742192: PENGEULAN PRIMARY1.1.35
6742196: Pontrhondda Primary School1.1.46
6742199: Trehopcyn Primary1.1.35
6742200: PONTYGWAITH PRIMARY SCHOOL1.1.68
6742206: TREROBART PRIMARY SCHOOL1...78
6742216: Y.G.G.PONTSIONNORTON school1.1.911
6742218: Perthcelyn Community Primary School1.1.79
6742221: HEOL Y CELYN BILINGUAL PRIMARY1.1.1214
6742222: TON PENTRE JUNIOR SCHOOL1.1.68
6742225: Craig yr Hesg Primary School2.1.58
6742228: Llwyn-crwn Primary School.1121014
6742229: Ton Pentre Infants1.1.57
6742235: Y.G.G.ABERDAR1...1516
6742243: TREALAW COUNTY PRIMARY SCHOOL1.1.57
6742244: Glenboi Community Primary School1.1.57
6742247: Cefn Primary School1.1.79
6742250: YGG Garth Olwg.11.1214
6742251: TREORCHY PRIMARY