Skip to content

Data Provider: Welsh Government National Statistics Support staff by school and category, 2019
None
[Collapse]Gender[Filtered]
-
Gender 1[Filter]
[Collapse]Local authority[Filtered]
-
[Collapse]Local authority 1[Filter]
-
Local authority 2[Filter]
[Collapse]Sector[Filtered]
-
Sector 1[Filter]
[Collapse]Welsh Medium Type[Filtered]
-
Welsh Medium Type 1[Filter]
Measure1
[Collapse]Category[Filtered]
-
Category 1
School[Filter]
[Collapse]Total: Support StaffClick here to sortTotal: Support Staff
Click here to sortHigher Level Teaching AssistantClick here to sortTeaching AssistantsClick here to sortForeign language assistantsClick here to sortSpecial needs support staffClick here to sortPastoral support staffClick here to sortChildcare, nurses, medical staffClick here to sortICT, laboratory, workshop or resource techniciansClick here to sortLibrarians and library assistantsClick here to sortExaminations OfficersClick here to sortOther administration staffClick here to sortSchool Business Manager or equivalent
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch26.6.....3.17
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.3.1.....2.6
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern12.2.....1.6
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.4.2.....1.7
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.2.1.....1.4
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.1.3.....1.5
6602138: Ysgol Cemaes.4.3.....2.9
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran.1.........1
6602140: Ysgol Esceifiog14.6.....1.12
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.1.1.......2
6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd.1.4.......5
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.3.3.....1.7
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.2.1.....1.4
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll110.6.....1.18
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell12.1.......4
6602154: Ysgol Y Graig.10.6.....2.18
6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED.3.......1.4
6602156: Ysgol Henblas.2.2.....2.6
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd.4.4.....2.10
6602160: Ysgol Pencarnisiog13.3.....1.8
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.4.........4
6602162: Ysgol Penysarn.3.3.....1.7
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.3.2.....1.6
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.2.3.....1.6
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.2.2.......4
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn.2.......1.3
6602168: Ysgol Gymuned y Fali13.3.....1.8
6602169: Ysgol Llanfawr.11.10.....2.23
6602170: Ysgol Goronwy Owen14.3.....1.9
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch.3.4.....1.8
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.5.3.....1.9
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan.4.5.....1.10
6602175: Ysgol Gynradd y Borth.6.9.....1.16
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.4.7.....1.12
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.4.3.....1.8
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir.6.6.....1.13
6602227: Rhyd y Llan.5.6.....1.12
6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont.4.5.......9
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo.1.1.....1.3
6603036: Cybi.11.18.....3.32
6603304: Ysgol Santes Fair.3.3.....1.7
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones216..1.4.18.32
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi216..4.5..7.34
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni215..2.2..8130
6604028: Ysgol David Hughes2..271161.8248
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern6..252.4.17.45
6605200: Ysgol Caergeiliog.8.145...3122
6607011: Canolfan Addysg y Bont821.......3.32
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni13.4.......8
6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN14.3.....1.9
6612006: Ysgol Llanrug22.42....2.12
6612008: Ysgol Gynradd Abererch11.3.....1.6
6612009: YSGOL ABERSOCH.1.......1.2
6612010: YSGOL BEDDGELERT.1.........1
6612011: Ysgol Bethel.4.4.......8
6612013: Ysgol Bodfeurig.2.1.....2.5
6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.1.1.....1.3
6612017: Ysgol Brynaerau12.1.....1.5
6612026: Ysgol Y Gelli27.3.......12
6612028: Ysgol Penybryn21.6.....2.11
6612033: Ysgol Treferthyr13.2.....1.7
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.1.2.....1.4
6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN1..2.......3
6612042: Ysgol Dolbadarn.3.5.....1.9
6612046: Ysgol Gynradd Edern12.2.....1.6
6612047: Ysgol Felinwnda.1.........1
6612048: Ysgol Bro Plenydd13.2......17
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.3.........3
6612051: Ysgol Glanadda.2.4.......6
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn21.1.....1.5
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.2.4.......6
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.1.1.......2
6612069: Ysgol Llanllechid.8.31....1.13
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni12.2.....1.6
6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN1..2.......3
6612078: Ysgol Baladeulyn.1.1.......2
6612081: Ysgol Gynradd Nebo11.2.......4
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.1.2.......3
6612089: Ysgol Bro Lleu14.8.......13
6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.2.3.....1.6
6612097: Ysgol Rhiwlas.1.3.......4
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan303.2.......35
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.2.1.......3
6612103: YSGOL SARN BACH11.1.......3
6612104: Ysgol Eifion Wyn62.7.....1.16
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn25.6.....1.14
6612110: YSGOL Y GORLAN.4.5.....1.10
6612111: Ysgol yr Eifl.4.........4
6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.2.1.......3
6612113: Ysgol Waunfawr16.2.....2.11
6612116: Ysgol Glancegin.6.12.....2.20
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr1..3.......4
6612119: Ysgol Yr Hendre29.15.....1.27
6612122: Ysgol Bontnewydd15.6.......12
6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd.10.4.....2.16
6612125: Ysgol Cymerau.10.11.....1.22
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)16.3.....2.12
6612127: Ysgol y Felinheli.7.1.......8
6612180: Ysgol Bro Tegid.4.1.....1.6
6612181: Ysgol y Traeth34.7.......14
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.1.4.......5
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy12.2.......5
6612190: Ysgol Bro Cynfal.2.3.....1.6
6612192: Ysgol Edmwnd Prys.1.3.....1.5
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr13.2.......6
6612198: YSGOL Y GARREG.2.........2
6612199: Ysgol O M Edwards12.1.....2.6
6612205: Ysgol Manod.5.3.......8
6612207: Ysgol Gynradd Pennal.1.2.......3
6612208: Ysgol Cefn Coch.7.5.......12
6612210: Ysgol Talsarnau.2.1.......3
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.4.......1.5
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.9.2.....2.13
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn1..3.......4
6612214: Ysgol Bro Tryweryn.2.......1.3
6612219: Ysgol Tanycastell12.3.....1.7
6612220: Ysgol Ffridd y LLyn13.......1.5
6612221: Ysgol Maenofferen.5.7.....1.13
6612227: Ysgol Hirael.9.6.....1.16
6612228: Ysgol Craig y Deryn.2.8.....1.11
6612229: Ysgol Bro Llifon.3.2.....1.6
6613004: YSGOL PONT Y GOF23.4.......9
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla16.15.....2.24
6613009: Ysgol Y Faenol31.4.....1.9
6613010: YSGOL FOEL GRON12.........3
6613013: Ysgol Llandygai33.4.....1.11
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.1.1.......2
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy...2.....1.3
6613029: Ysgol Tregarth.3.3.....1.7
6613030: Ysgol Cae Top36.........9
6613300: Ysgol Santes Helen15.4.....1.11
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.2.2.....1.5
6613305: Ysgol Beuno Sant22.2.....1.7
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda72.4..2.12119
6614003: Ysgol Botwnnog21.7..11.1114
6614004: Ysgol Brynrefail.4.81.4..3121
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle3..31.2.12113
6614009: YSGOL EIFIONYDD12.11..1..3119
6614031: Ysgol Y Moelwyn47....2..6.19
6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.........1.1
6614033: Ysgol Y Berwyn.8....2.16.17
6614034: Ysgol Ardudwy.3.61.2..1114
6614036: Ysgol Friars1..95.81.13138
6614037: Ysgol Tryfan38....2..3117
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen518...11.14131
6614040: Ysgol Glan y Mor..2.....1.14
6615500: Bro Idris95.12..2.13133
6617002: Ysgol Pendalar2..41.....1.44
6617010: Ysgol Hafod Lon238.2.....1.43
6622002: Ysgol Dolgarrog.4.......1.5
6622012: Ysgol Betws y Coed.2.1.....1.4
6622023: Ysgol Capelulo14.2.....1.8
6622038: Ysgol Deganwy.14.......2.16
6622043: Ysgol Dolwyddelan.2.......1.3
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.11.6.....3.20
6622053: Ysgol Glanwydden17.5.....3.16
6622061: Ysgol Tudno.11.4.....2.17
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.6.......2.8
6622086: Ysgol Penmachno.2.......1.3
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos325.10.....3.41
6622104: Ysgol Talhaiarn12.......1.4
6622106: Ysgol Babanod Mochdre24.1.......7
6622107: Ysgol Tal-y-Bont.1.......1.2
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones49.3.....2.18
6622110: Ysgol Maes Owen27.4.....1.14
6622111: Ysgol Glan Gele411.4.....1.20
6622112: Ysgol Glan Morfa110.1.....1.13
6622114: Ysgol Bod Alaw110.1.....1.13
6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.5.......1.6
6622118: Ysgol Y Foryd111.4.....3.19
6622121: Ysgol Craig y Don211.1.....3.17
6622123: Ysgol Cerrigydrudion12.4.....1.8
6622131: Ysgol Llannefydd.1.......1.2
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.2.......1.3
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.2.1.....1.4
6622221: Ysgol Sant Elfod.5.8.....1.14
6622222: Ysgol Capel Garmon.2.1.......3
6622225: Ysgol Glan Conwy16.2.....1.10
6622264: Ysgol Cynfran19.4.....1.15
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.4.........4
6622269: Ysgol Cystennin1..1.......2
6622270: Ysgol Pentrefoelas.2.........2
6622271: Ysgol Bro Gwydir.16.5.....3.24
6622272: Ysgol Nant Y Groes.12.2.....2.16
6622273: Ysgol Swn Y Don29.5.....1.17
6622274: Ysgol Awel y Mynydd213.7.....3.25
6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan17.3.....2.13
6623021: Ysgol Llangelynnin12.......1.4
6623024: Ysgol Pencae.5.......1.6
6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.1.......1.2
6623038: Ysgol St. George.4.1.....1.6
6623039: Ysgol Llanddoged.2.1.....2.5
6623040: Ysgol Eglwysbach.3.......1.4
6623043: Ysgol Porth Y Felin18.3.....2.14
6623059: Ysgol Llanddulas36.......1.10
6623062: Ysgol Betws yn Rhos.2.......1.3
6623302: Ysgol Bodafon.3.2.....1.6
6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.5.3.....1.9
6623307: Ysgol San Sior37.4.....2.16
6623333: Ysgol Sant Joseph.11.4.....1.16
6623340: Ysgol y Plas.2.......1.3
6624022: Ysgol John Bright11..8.51113131
6624023: Ysgol Aberconwy110.37.2116132
6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY24.21.3..9122
6624038: YSGOL Y CREUDDYN23..3.4.15119
6625201: Ysgol Pen Y Bryn121.......4127
6625400: Ysgol Emrys ap Iwan.10.4817125.38
6625402: Eirias High School414.11.5.110137
6625403: Ysgol Bryn Elian.5..10.31110131
6627007: Ysgol Y Gogarth1383.......61103
6632011: Ysgol Hiraddug47.2.....2.15
6632037: Ysgol Y Castell CP37.......1.11
6632038: Christ Church Primary School57.125....4.33
6632039: Ysgol Llywelyn614.83....4.35
6632057: Ysgol y Faenol.12.3.....1.16
6632059: Ysgol Penmorfa CP410.71....2.24
6632060: Ysgol Emmanuel314.142....3137
6632066: Ysgol Dewi Sant311.72....3.26
6632067: Ysgol Melyd23.3.....1.9
6632070: Ysgol Bodfari11.......1.3
6632072: Ysgol Bryn Hedydd314.21.1..2.23
6632124: Ysgol Cefn Meiriadog12.........3
6632125: Frongoch Juniors1..4.....1.6
6632127: Ysgol Henllan.3.2.....1.6
6632134: Ysgol Twm o'r Nant48.6.....1.19
6632135: Ysgol Bryn Clwyd11.......1.3
6632136: Ysgol Y Parc111.2.....1.15
6632164: Ysgol Gellifor14.......1.6
6632168: Ysgol Pentrecelyn.2.......1.3
6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch11.......1.3
6632215: Ysgol Carrog.2.......1.3
6632216: Ysgol Caer Drewyn.5.1.....1.7
6632219: Ysgol Bro Elwern.2.1.....1.4
6632227: Ysgol Y Llys412.......2.18
6632234: Ysgol Bryn Collen23.3.....1.9
6632255: Rhos Street CP School37.......7.17
6632256: Ysgol Pen Barras23.6.....2.13
6632261: Ysgol Bro Cinmeirch.5.......1.6
6632262: Ysgol Bro Famau.2.........2
6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant15.......1.7
6632264: Ysgol Clawdd Offa212.6.....1.21
6632265: Bodnant Community Primary School411.5.....2123
6632266: Ysgol Pendref46.31....2.16
6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy14.......1.6
6632268: Ysgol Carreg Emlyn14.1.....1.7
6633020: Ysgol Tremeirchion13.1.....1.6
6633024: St Asaph Infants School.1.2.....1.4
6633044: Ysgol Llanbedr1..2.....1.4
6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.4.2.....1.7
6633050: Ysgol Borthyn13.4.....2.10
6633057: Ysgol Pant Pastynog16.......1.8
6633061: Ysgol Dyffryn Ial.3.2.....1.6
6633062: Ysgol Esgob Morgan34.........7
6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School.14.2.....1.17
6633316: Ysgol Trefnant.2.2.....1.5
6634003: Rhyl High School6..149.81112152
6634014: Prestatyn High School3..2018.81114166
6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd111..6.8115336
6634026: Denbigh High School3..73.3116226
6634027: Ysgol Dinas Bran613.4816117249
6634031: Ysgol Brynhyfryd54.26.6.25333
6634601: Blessed Edward Jones High Sch29..1.1114.19
6635901: St Brigid's School21.112.1.15124
6637000: YSGOL TIR MORFA252..151..2164
6637010: Ysgol Plas Brondyffryn.58....1.13164
6642002: Ysgol Glan Aber17.........8
6642003: Ysgol Merllyn.8.1.....2.11
6642004: Westwood CP513.......2.20
6642012: Ewloe Green28.......2.12
6642013: Bryn Garth CP.5.11....1.8
6642015: Ysgol Gwynedd CP725.41....3141
6642018: Ysgol Maesglas.14.4.....1.19
6642021: Ysgol Gymraeg Mornant14.......1.6
6642024: Ysgol Estyn Community School.13.1.....1.15
6642026: Lixwm CP School13.......1.5
6642028: Ysgol Glanrafon.16.3.....2.21
6642032: Northop Hall.10.1.....2.13
6642040: Wood Memorial Primary School.9.4.....2.15
6642041: Sealand CP School.6.3.....1.10
6642043: Sychdyn CP.6.8.....1.15
6642044: Trelogan Primary.4.2.....1.7
6642046: Bryn Pennant CP.10.......1.11
6642049: Ysgol Bro Carmel39.......2.14
6642050: Rhos Helyg School.8.3.....1.12
6642051: Ysgol Terrig.3.......1.4
6642052: Ysgol Bryn Deva.26.5.....2.33
6642053: Sandycroft CP214.......2119
6642056: Gwernymynydd CP School.4.3.....1.8
6642061: Queensferry Community Primary School213.5.....2.22
6642062: Ysgol Bryn Coch219.611....3.41
6642063: Mountain Lane Primary School216.6.....1126
6642064: Ysgol y Foel, Cilcain13.......1.5
6642065: Brynford CP15.......1.7
6642068: Ysgol Bryn Gwalia27.12....2.14
6642077: Golftyn CP School517..4....1128
6642078: Saltney Ferry CP.7.7.....1.15
6642081: Y Waun16.1.....2.10
6642082: Ysgol Gwenffrwd.9.......2.11
6642084: Abermorddu CP School.6.1.....1.8
6642085: Southdown CP314.42....2.25
6642086: Wepre Community School214.3.....2.21
6642089: Drury Primary School16.......1.8
6642091: Cornist Park CP310..4....1119
6642092: Ysgol Derwenfa CP21.3.....1.7
6642093: Penarlag CP.7.4.....2.13
6642094: Owen Jones CP17.......1.9
6642237: Gronant Primary School.3.......1.4
6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.9.1.....2.12
6642266: Ysgol Parc y Llan.3.1.....1.5
6642267: Ysgol Mynydd Isa.13.9.....3.25
6642268: Broughton Primary School517..7....2132
6642269: Ysgol Cae'r Nant114.4.....1121
6642270: Ysgol Penyffordd.13.......2.15
6642271: Ysgol Ty Ffynnon.15.7.....2.24
6642272: Ysgol Maes Y Felin.16..6....1124
6643002: Nannerch V.C.P. School13..1....2.7
6643303: Ysgol Yr Esgob C in W.3.......2.5
6643306: St Mary's.10.5.....2.17
6643307: St Winefrides110..5....1.17
6643308: St David's Catholic Primary School.8.2.....2.12
6643311: St Anthony's Catholic Primary19..1....2.13
6643312: Venerable Edward Morgan RC.7.4......112
6643316: Trelawnyd.4..2....1.7
6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford13.3.....1.8
6643330: St. Ethelwolds.4.11....1.7
6643331: St John the Baptist VA School.5.3.....1.9
6643332: Nercwys VA13.......1.5
6643333: Hawarden Village VA214.5.....2124
6644000: Hawarden High School114..2.5117132
6644006: Alun School115.63.10227248
6644011: Elfed High School312.45.3115135
6644012: Ysgol Treffynnon42.9313114129
6644013: St. David's High School110..2.4113123
6644017: Castell Alun High School.8.24.71110134
6644018: Maes Garmon1..6117.15123
6644021: Flint High School16.174.4115140
6644022: Connah's Quay High School,2..1010.5117137
6644042: Argoed School311.216115122
6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School18..1.5.15122
6645200: Derwen Foundation School25.1.....2.10
6647020: Pen Coch543.3.11..4.57
6647021: Ysgol Maes Hyfryd3..411.1..3150
6651007: Wrexham Early Years Centre.12.......1.13
6652076: The Rofft CP School.8.9.....2.19
6652137: Froncysyllte.3.......1.4
6652138: Garth CP.3.......1.4
6652139: Ysgol Cynddelw.5.1.....1.7
6652140: Llanarmon DC School.1.......1.2
6652143: Pontfadog...4.....1.5
6652149: Ysgol Acrefair.12.3.....1.16
6652151: Cefn Mawr C P School26.3.....1.12
6652160: Ysgol Maes-y-Llan38.........11
6652162: Ysgol Min y Ddol14.1......17
6652173: Alexandra C P School624.24.....2.56
6652176: Brynteg C P School.15.......1.16
6652178: BWLCHGWYN SCHOOL14.2.....1.8
6652179: Ysgol Tan-y-Fron15.......1.7
6652187: Black Lane C P School16.3.....1.11
6652191: Rhosddu County Primary.13.2.....1.16
6652200: Rhostyllen CP School.8.......1.9
6652204: Ysgol Deiniol C P.7.5.....1.13
6652208: Barker's Lane CP111.1.....2116
6652209: Wat's Dyke County Primary.11.4.....1117
6652224: Ysgol Bryn Tabor.13.......1.14
6652232: Ysgol Sant Dunawd.3.3.....1.7
6652235: Holt C.P. School.5.3.....2.10
6652238: Ysgol Bodhyfryd.19.6.....1127
6652259: Ysgol I.D. Hooson.12.4......117
6652263: Ysgol Plas Coch.13.......2.15
6652266: Penygelli C P School215.41....1.23
6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP111.......1.13
6652268: Ysgol Heulfan1115.24.....2.52
6652269: Hafod y Wern Community Primary School.21.22....2.27
6652270: Gwenfro Community Primary125.11....1130
6652271: Park Community Primary School Llay313.7.....2.25
6652272: Rhosymedre Community Primary.16.9.....1127
6652273: Ysgol Maes y Mynydd413.2.....2122
6652274: Gwersyllt Community Primary School110.12....2.16
6652275: Penycae Community Primary School.14.5......120
6652276: Acton Primary615.41....2.28
6652277: Victoria Community Primary220.5.....2130
6652278: Ysgol Y Waun415.12.....3.34
6652279: Ysgol Bro Alun111.4.....1.17
6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown614.......2.22
6652281: Borras Park Community Primary420.3..1..2.30
6653028: St Peter's School19.1.....1.12
6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled.5.......1.6
6653042: Eyton Primary School.3.......1.4
6653054: BORDERBROOK SCHOOL.2.1.....1.4
6653055: St Giles Controlled Primary School615.5.....3.29
6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A13.3.....1.8
6653305: Madras VA School15.2.....1.9
6653326: St Chad's Church in Wales Aided School.3.......1.4
6653334: St Mary's RC Primary.14.2.....2.18
6653337: Minera14.1.....1.7
6653338: All Saints Voluntary Aided Sch113.4.....3.21
6653341: St Mary's Church in Wales29.........11
6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)110.......1.12
6653343: St Anne's Catholic Primary.12.2.....2.16
6653346: St Mary's Overton.5.1.....1.7
6653347: St Paul's Voluntary Aided.3.3.....1.7
6654029: Grango25..1.5118124
6654032: YSGOL MORGAN LLWYD611...13115129
6654033: Ysgol Bryn Alyn.2.83.3115124
6654034: Darland High School.30..4.7117151
6654044: Ysgol Rhiwabon.7.11.3117122
6654048: Rhosnesni High School83.66.6118140
6654049: Ysgol Clywedog39.34.4114130
6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High.4.18111.14131
6655401: THE MAELOR SCHOOL.10.22.7.18131
6657005: St Christophers School22120..1421141156
6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL.3.......1.4
6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL14.......1.6
6662004: BANW C.P. SCHOOL13.......2.6
6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL.2.......1.3
6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL14.......1.6
6662009: CARNO C.P. SCHOOL.2.......1.3
6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL35......2..10
6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL.3.......1.4
6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR.3.......1.4
6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL.3.......1.4
6662021: LLANFAIR CAEREINION C.P.18.......1.10
6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL.4.......1.5
6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL3..91....1.14
6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL.2.........2
6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON14.2.....1.8
6662048: LADYWELL GREEN INFANTS SCHOOL.8.........8
6662049: GUILSFIELD C.P. SCHOOL14.......1.6
6662050: LLANIDLOES C.P. SCHOOL110.1..1..2.15
6662051: BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL.5.......1.6
6662053: BRYNHAFREN C.P. SCHOOL12.1.......4
6662054: CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL.2.1.....1.4
6662056: HAFREN C.P. SCHOOL.6.......1.7
6662057: YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN13.2.....2.8
6662058: YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN13.......1.5
6662059: YSGOL PENNANT13.......1.5
6662060: MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL.6.91....1.17
6662062: TREOWEN C.P. SCHOOL19..1....1.12
6662066: FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL.2.......1.3
6662068: LLANBISTER C.P. SCHOOL.3.......115
6662070: LLANDRINDOD WELLS C.P. SCHOOL18.11.....2.22
6662071: LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P..2.......1.3
6662075: PRESTEIGNE C.P. SCHOOL.6.5.....2.13
6662076: RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL.5.......1.6
6662077: CROSSGATES C.P. SCHOOL.8.......1110
6662079: MOUNT STREET C.P. JUNIOR.5.3.....1.9
6662080: MOUNT STREET C.P. INFANTS.11.2.....1.14
6662084: YSGOL DOLAFON14.1.....1.7
6662089: BUILTH WELLS C.P. SCHOOL.11.1.....1.13
6662092: SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL.6.......1.7
6662113: CRICKHOWELL C.P. SCHOOL18.......1.10
6662115: CRADOC C.P. SCHOOL26..1....1.10
6662116: HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL.6.4.....1.11
6662117: LLANGYNIDR C.P. SCHOOL26.2.....1.11
6662122: IRFON VALLEY C.P. SCHOOL26.......2.10
6662125: LLANFAES C.P. SCHOOL112.......1.14
6662127: YSGOL Y BANNAU.7.......1.8
6662129: YSGOL RHIW BECHAN.2.8.....1.11
6662146: LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL.3.1.....1.5
6662147: YSGOL BRO CYNLLAITH.2.......1.3
6662148: YSGOL DAFYDD LLWYD.10.......1.11
6662149: YSGOL Y CRIBARTH.9.......1.10
6662150: YSGOL GOLWG Y CWM.6.11.3...2.22
6662151: YSGOL BRO TAWE.6.5.....1.12
6662152: YSGOL GYMRAEG DYFFRYN Y GLOWYR.22.4.....2.28
6662153: YSGOL Y MYNYDD DU.3.2.....1.6
6662154: YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG12.......1.4
6663000: LLANFECHAIN C.I.W. SCHOOL.3.......1.4
6663002: MONTGOMERY C.I.W. SCHOOL15.......1.7
6663016: FORDEN C.I.W. SCHOOL12.1.....1.5
6663021: LLANDYSILIO C.I.W. SCHOOL.2.1.....1.4
6663022: CASTLE CAEREINION C.I.W..1.......1.2
6663026: GLADESTRY C.I.W. SCHOOL.2.......1.3
6663030: YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY.15.......2118
6663031: NEWBRIDGE-ON-WYE CHURCH IN WALES SCHOOL.7.......2.9
6663033: CLYRO C.I.W. SCHOOL.3.......2.5
6663035: KNIGHTON C.I.W. SCHOOL.12.......1.13
6663036: RHAYADER C.I.W. SCHOOL24.14.....1.21
6663037: LLANELWEDD CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL.7.......1.8
6663046: LLANGEDWYN PRIMARY SCHOOL14.......1.6
6663050: LLANGORS C.I.W. SCHOOL.8.2.....1.11
6663051: WELSHPOOL CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL220.32....3.30
6663301: ST. MICHAEL'S C.I.W. SCHOOL.7.......1.8
6663303: LLANSANTFFRAID C.I.W.A..6.......1.7
6663316: LLANBEDR C.I.W. (AIDED)11.2.....1.5
6663317: ARCHDEACON GRIFFITHS C.I.W. PRIMARY SCHOOL.4.1.3...1.9
6663318: PRIORY CHURCH IN WALES SCHOOL112.......1.14
6663320: ST MARY`S R.C. (A) SCHOOL.3.1.....1.5
6663322: LLANGATTOCK C.I.W. SCHOOL15.......2.8
6664000: Ysgol Uwchradd Caereinion High School16..2.2.13116
6664001: Llanfyllin High School110..2.4.14123
6664002: LLANIDLOES HIGH SCHOOL18..3.3.11118
6664011: Newtown High School.16..6.6.29140
6664013: WELSHPOOL HIGH SCHOOL.2..2116116130
6664021: Ysgol Maesydderwen.7.52.5.14125
6664022: BRECON HIGH SCHOOL45.11.5.15123
6664023: Gwernyfed High School52..1.2..4115
6664024: Crickhowell High School.1.83.6.111131
6664025: Ysgol Calon Cymru.10.16.5..5128
6665200: YSGOL GYNRADD LLANERFYL.3.........3
6665500: Ysgol Bro Hyddgen.17....3.13.24
6667001: BRYNLLYWARCH HALL SCHOOL212..3....3.20
6667002: YSGOL CEDEWAIN447....1..3.55
6667004: YSGOL PENMAES143...11..2149
6672281: YSGOL GYMUNEDOL GYNRADD ABERAERON18.5.....1.15
6672284: YSGOL GYMUNEDOL CILCENNIN.1.........1
6672285: YSGOL GYMUNEDOL CILIAU PARC.4.......1.5
6672288: YSGOL GYMUNEDOL DIHEWYD.1.........1
6672289: YSGOL GYMUNEDOL FELINFACH.2.1.....1.4
6672291: YSGOL GYMUNEDOL LLANARTH.4.......1.5
6672293: YSGOL GYMUNEDOL LLANNON.2.........2
6672295: YSGOL GYMUNEDOL CEI NEWYDD13.4.....1.9
6672298: YSGOL GYMUNEDOL TALGARREG.2.2.......4
6672299: YR YSGOL GYMUNEDOL GYMRAEG.13.9.......22
6672303: YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH210.3.....1.16
6672308: YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN.4.........4
6672309: YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN.2.........2
6672310: YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON.3.........3
6672311: YSGOL LLANILAR.4.2.......6
6672312: YSGOL GYMUNEDOL MYNACH.3.......1.4
6672313: YSGOL PENLLWYN.1.1.....1.3
6672314: YSGOL GYMUNEDOL LLWYNYREOS239.......1.42
6672315: YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS.1.......1.2
6672316: YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU27.2.....1.12
6672317: YSGOL GYMUNEDOL TALYBONT.4.3.....1.8
6672319: YSGOL GYMUNEDOL ABERPORTH.5.10.....1.16
6672320: YSGOL GYMUNEDOL BEULAH.3.........3
6672323: YSGOL GYMUNEDOL LLECHRYD.2.........2
6672324: YSGOL GYMUNEDOL PENPARC13.......1.5
6672345: YSGOL GYMUNEDOL TREWEN.1.1.......2
6672353: YSGOL GYMUNEDOL PONTRHYDFENDIGAID13.........4
6672361: YSGOL GYMUNEDOL PLASCRUG318.........21
6672362: YSGOL CRAIG YR WYLFA.3.1..