Skip to content

Data Provider: Welsh Government National Statistics Full-time equivalent support staff by school and category, 2019
None
[Collapse]Gender[Filtered]
-
Gender 1[Filter]
[Collapse]Local authority[Filtered]
-
[Collapse]Local authority 1[Filter]
-
Local authority 2[Filter]
[Collapse]Sector[Filtered]
-
Sector 1[Filter]
[Collapse]Welsh Medium Type[Filtered]
-
Welsh Medium Type 1[Filter]
Measure1
[Collapse]Category[Filtered]
-
Category 1
School[Filter]
[Collapse]Total: Support StaffClick here to sortTotal: Support Staff
Click here to sortHigher Level Teaching AssistantClick here to sortTeaching AssistantsClick here to sortForeign language assistantsClick here to sortSpecial needs support staffClick here to sortPastoral support staffClick here to sortChildcare, nurses, medical staffClick here to sortICT, laboratory, workshop or resource techniciansClick here to sortLibrarians and library assistantsClick here to sortExaminations OfficersClick here to sortOther administration staffClick here to sortSchool Business Manager or equivalent
6602130: Ysgol Gynradd Amlwch2.04.9.5.8.....1.5.14.1
6602131: Ysgol Gynradd Beaumaris.1.5.1.0.....0.4.2.9
6602132: Ysgol Gynradd Bodedern1.02.0.1.2.....0.4.4.6
6602133: Ysgol Gymuned Bodffordd.2.5.1.7.....0.3.4.5
6602135: Ysgol Gymuned Bryngwran.1.7.0.5.....0.2.2.3
6602136: Ysgol Gynradd Brynsiencyn.1.0.2.6.....0.1.3.7
6602138: Ysgol Cemaes.3.4.2.5.....0.6.6.5
6602139: Ysgol Gymuned Dwyran.1.0.........1.0
6602140: Ysgol Esceifiog1.03.2.4.3.....0.5.8.9
6602141: Ysgol Gynradd Garreglefn.1.0.0.5.......1.5
6602142: Ysgol Gymuned y Ffridd.1.0.4.0.......5.0
6602145: Ysgol Gymuned Moelfre.2.2.3.2.....0.4.5.7
6602146: Ysgol Gynradd Llanbedrgoch.0.5.0.9.....0.2.1.7
6602152: Ysgol Gynradd Llanfairpwll1.09.0.4.4.....1.0.15.5
6602153: Ysgol Gymuned Llanfechell0.61.5.0.6.......2.7
6602154: Ysgol Y Graig.9.8.5.8.....1.5.17.1
6602155: YSGOL GYNRADD LLANGOED.2.5.......0.2.2.6
6602156: Ysgol Henblas.2.0.2.0.....0.4.4.4
6602157: Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd.3.6.3.5.....0.6.7.8
6602160: Ysgol Pencarnisiog1.03.0.2.6.....0.3.6.9
6602161: Ysgol Gymuned Pentraeth.2.6.........2.6
6602162: Ysgol Penysarn.2.3.2.6.....0.1.5.0
6602163: Ysgol Santes Gwenfaen.2.2.1.3.....0.6.4.1
6602164: Ysgol Gynradd Rhosneigr.1.0.1.9.....0.2.3.1
6602165: Ysgol Gynradd Rhosybol.2.0.2.0.......4.0
6602166: Ysgol Gynradd Talwrn.1.5.......0.4.1.9
6602168: Ysgol Gymuned y Fali0.61.8.2.7.....0.7.5.8
6602169: Ysgol Llanfawr.11.0.10.0.....1.2.22.2
6602170: Ysgol Goronwy Owen1.03.5.1.8.....0.5.6.8
6602172: Ysgol Gynradd Niwbwrch.3.0.3.5.....0.2.6.6
6602173: Ysgol Gynradd Y Tywyn.3.5.2.5.....0.6.6.6
6602174: Ysgol Gynradd Llandegfan.3.3.2.7.....0.6.6.6
6602175: Ysgol Gynradd y Borth.4.8.7.6.....1.0.13.5
6602176: Ysgol Gynradd Kingsland.2.6.5.7.....0.8.9.1
6602177: Ysgol Gymraeg Morswyn.3.4.2.6.....0.7.6.7
6602226: Ysgol Gynradd Corn Hir.6.4.3.8.....1.0.11.1
6602227: Rhyd y Llan.3.9.4.9.....0.6.9.4
6603034: Ysgol Gynradd Parc y Bont.3.4.4.9.......8.2
6603035: Ysgol Gynradd Llangaffo.1.0.1.0.....0.1.2.1
6603036: Cybi.9.8.16.1.....3.0.28.9
6603304: Ysgol Santes Fair.3.0.3.0.....1.0.7.0
6604025: Ysgol Syr Thomas Jones2.014.2..1.0.5.2.1.05.5.29.0
6604026: Ysgol Uwchradd Caergybi2.016.0..4.0.5.0..7.0.34.0
6604027: Ysgol Gyfun Llangefni2.014.0..2.0.2.0..3.51.024.5
6604028: Ysgol David Hughes2.0..26.60.90.84.51.0.7.02.044.8
6604029: Ysgol Uwchradd Bodedern4.8..22.81.3.4.0.1.05.5.39.4
6605200: Ysgol Caergeiliog.8.0.1.01.86.6...3.01.021.5
6607011: Canolfan Addysg y Bont8.034.2.......3.3.45.5
6612000: Ysgol Gwaun Gyfni0.53.0.2.7.......6.2
6612004: YSGOL GYNRADD NEFYN1.03.6.2.3.....0.5.7.3
6612006: Ysgol Llanrug1.31.8.2.60.2....1.1.7.0
6612008: Ysgol Gynradd Abererch1.01.0.1.8.....0.4.4.2
6612009: YSGOL ABERSOCH.0.6.......0.1.0.7
6612010: YSGOL BEDDGELERT.0.5.........0.5
6612011: Ysgol Bethel.4.0.2.9.......6.9
6612013: Ysgol Bodfeurig.1.2.0.2.....0.2.1.5
6612015: YSGOL GYNRADD BORTH-Y-GEST.1.0.0.6.....0.1.1.7
6612017: Ysgol Brynaerau0.21.2.0.5.....0.2.2.1
6612026: Ysgol Y Gelli0.25.0.1.9.......7.0
6612028: Ysgol Penybryn1.00.5.4.2.....1.0.6.7
6612033: Ysgol Treferthyr1.01.9.1.3.....0.2.4.5
6612036: Ysgol Gynradd Chwilog.1.0.0.9.....0.0.1.9
6612039: YSGOL CRUD-Y-WERIN1.0..0.9.......1.9
6612042: Ysgol Dolbadarn.2.7.4.3.....1.0.8.0
6612046: Ysgol Gynradd Edern1.01.6.1.7.....0.1.4.4
6612047: Ysgol Felinwnda.0.5.........0.5
6612048: Ysgol Bro Plenydd1.01.9.1.4......0.14.4
6612049: Ysgol Gynradd Garndolbenmaen.1.8.........1.8
6612051: Ysgol Glanadda.0.9.2.4.......3.3
6612059: Ysgol Gynradd Llanaelhaearn1.30.2.0.6.....0.1.2.1
6612060: Ysgol Gynradd Llanbedrog.1.6.3.1.......4.7
6612066: Ysgol Gynradd Llangybi.0.6.0.6.......1.2
6612069: Ysgol Llanllechid.8.0.2.30.3....0.6.11.2
6612070: Ysgol Gynradd Llanllyfni1.01.3.1.4.....0.4.4.1
6612075: YSGOL BABANOD MORFA NEFYN0.9..1.6.......2.5
6612078: Ysgol Baladeulyn.0.5.0.9.......1.4
6612081: Ysgol Gynradd Nebo0.20.5.0.6.......1.3
6612085: Ysgol Gymuned Penisarwaun.0.9.1.5.......2.3
6612089: Ysgol Bro Lleu0.43.6.4.5.......8.5
6612093: YSGOL GYNRADD PENTREUCHAF.1.6.2.0.....0.3.3.9
6612097: Ysgol Rhiwlas.1.0.3.0.......4.0
6612098: Ysgol Gynradd Rhosgadfan30.01.5.0.9.......32.5
6612099: Ysgol Gynradd Rhostryfan.2.0.0.6.......2.6
6612103: YSGOL SARN BACH1.00.8.1.0.......2.8
6612104: Ysgol Eifion Wyn5.81.8.5.8.....0.7.14.0
6612108: Ysgol Gynradd Talysarn1.52.4.3.3.....0.6.7.8
6612110: YSGOL Y GORLAN.3.4.2.9.....0.2.6.5
6612111: Ysgol yr Eifl.3.5.........3.5
6612112: YSGOL GYNRADD TUDWEILIOG.1.1.0.9.......2.0
6612113: Ysgol Waunfawr1.06.3.1.4.....1.2.10.0
6612116: Ysgol Glancegin.6.0.9.7.....1.5.17.2
6612118: Ysgol Babanod Coedmawr1.0..0.7.......1.7
6612119: Ysgol Yr Hendre1.87.4.13.1.....1.1.23.4
6612122: Ysgol Bontnewydd1.04.5.3.9.......9.4
6612123: Ysgol Gymraeg y Garnedd.8.1.3.0.....1.4.12.6
6612125: Ysgol Cymerau.7.9.8.4.....0.7.17.0
6612126: Ysgol Abercaseg (Babanod)1.04.2.2.2.....0.9.8.3
6612127: Ysgol y Felinheli.3.1.1.0.......4.1
6612180: Ysgol Bro Tegid.3.1.0.8.....0.2.4.1
6612181: Ysgol y Traeth0.93.0.5.7.......9.6
6612185: Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas.1.0.2.2.......3.2
6612189: Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy0.61.8.2.0.......4.4
6612190: Ysgol Bro Cynfal.1.4.1.8.....0.2.3.4
6612192: Ysgol Edmwnd Prys.0.5.1.5.....0.2.2.2
6612194: Ysgol Gynradd Llanbedr0.41.4.0.6.......2.5
6612198: YSGOL Y GARREG.1.1.........1.1
6612199: Ysgol O M Edwards1.01.3.0.7.....0.4.3.5
6612205: Ysgol Manod.4.0.1.8.......5.7
6612207: Ysgol Gynradd Pennal.0.4.0.8.......1.2
6612208: Ysgol Cefn Coch.5.2.3.8.......9.1
6612210: Ysgol Talsarnau.1.0.0.2.......1.2
6612211: Ysgol Gynradd Tanygrisiau.1.9.......0.3.2.2
6612212: Ysgol Gynradd Penybryn.6.8.1.2.....0.7.8.7
6612213: Ysgol Bro Hedd Wyn1.0..1.7.......2.7
6612214: Ysgol Bro Tryweryn.2.0.......0.2.2.2
6612219: Ysgol Tanycastell1.00.6.1.8.....0.1.3.5
6612220: Ysgol Ffridd y LLyn0.21.6.......0.2.2.1
6612221: Ysgol Maenofferen.4.5.4.7.....1.0.10.2
6612227: Ysgol Hirael.6.4.2.5.....0.2.9.1
6612228: Ysgol Craig y Deryn.2.0.6.2.....0.6.8.8
6612229: Ysgol Bro Llifon.3.0.1.0.....0.6.4.6
6613004: YSGOL PONT Y GOF0.53.3.4.5.......8.3
6613005: Ysgol Gynradd Maesincla1.05.5.15.1.....1.4.23.0
6613009: Ysgol Y Faenol3.00.5.3.5.....1.0.8.0
6613010: YSGOL FOEL GRON1.01.2.........2.2
6613013: Ysgol Llandygai2.41.0.2.6.....0.7.6.7
6613018: Ysgol Gynradd Llandwrog.0.8.1.0.......1.8
6613023: Ysgol Gynradd Llanystumdwy...1.2.....0.1.1.3
6613029: Ysgol Tregarth.2.5.2.3.....1.0.5.7
6613030: Ysgol Cae Top3.08.2.........11.2
6613300: Ysgol Santes Helen0.32.6.1.9.....0.3.5.1
6613301: Ysgol Ein Harglwyddes.2.0.1.7.....0.6.4.2
6613305: Ysgol Beuno Sant0.21.3.0.7.....0.2.2.4
6614002: Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda9.72.8.2.8..1.6.0.62.01.020.6
6614003: Ysgol Botwnnog1.61.0.5.3..1.01.0.0.91.011.8
6614004: Ysgol Brynrefail.4.0.7.61.0.3.2..3.01.019.8
6614007: Ysgol Dyffryn Nantlle3.1..2.71.0.1.6.1.12.11.012.6
6614009: YSGOL EIFIONYDD0.61.7.7.4..1.0..2.61.014.4
6614031: Ysgol Y Moelwyn4.06.8....2.0..7.5.20.3
6614032: YSGOL UWCHRADD TYWYN.........1.0.1.0
6614033: Ysgol Y Berwyn.7.9....1.9.1.04.0.14.8
6614034: Ysgol Ardudwy.2.5.4.21.0.1.5..1.01.011.2
6614036: Ysgol Friars0.8..6.95.0.6.80.8.12.60.733.5
6614037: Ysgol Tryfan2.86.8....1.8..2.51.014.9
6614039: Ysgol Syr Hugh Owen4.115.3...0.11.0.0.83.81.026.1
6614040: Ysgol Glan y Mor..1.8.....0.8.1.03.6
6615500: Bro Idris9.03.9.11.4..1.5.1.02.01.029.8
6617002: Ysgol Pendalar2.0..39.4.....1.0.42.4
6617010: Ysgol Hafod Lon1.837.2.2.0.....1.0.42.0
6622002: Ysgol Dolgarrog.2.8.......0.2.3.0
6622012: Ysgol Betws y Coed.1.5.0.2.....0.2.1.9
6622023: Ysgol Capelulo0.93.4.1.6.....0.7.6.7
6622038: Ysgol Deganwy.8.1.......1.1.9.2
6622043: Ysgol Dolwyddelan.1.1.......0.2.1.4
6622044: Ysgol Ffordd Dyffryn.8.4.2.7.....1.2.12.3
6622053: Ysgol Glanwydden0.94.7.2.9.....1.5.10.0
6622061: Ysgol Tudno.8.1.1.6.....1.1.10.8
6622063: Ysgol Morfa Rhianedd.3.7.......0.7.4.4
6622086: Ysgol Penmachno.1.5.......0.1.1.5
6622103: Ysgol Llandrillo yn Rhos2.513.6.4.6.....1.8.22.5
6622104: Ysgol Talhaiarn0.81.1.......0.3.2.3
6622106: Ysgol Babanod Mochdre1.81.5.0.3.......3.6
6622107: Ysgol Tal-y-Bont.1.0.......0.1.1.1
6622108: Ysgol T. Gwynn Jones2.26.6.1.8.....1.6.12.2
6622110: Ysgol Maes Owen1.35.1.2.1.....1.0.9.4
6622111: Ysgol Glan Gele3.28.6.2.6.....1.0.15.4
6622112: Ysgol Glan Morfa0.37.4.0.3.....0.9.9.0
6622114: Ysgol Bod Alaw0.88.3.0.3.....1.0.10.4
6622115: Ysgol Pant y Rhedyn.2.2.......0.6.2.7
6622118: Ysgol Y Foryd0.99.4.1.5.....1.7.13.5
6622121: Ysgol Craig y Don1.28.3.0.3.....1.6.11.4
6622123: Ysgol Cerrigydrudion0.90.9.1.1.....0.3.3.2
6622131: Ysgol Llannefydd.0.3.......0.4.0.7
6622132: Ysgol Bro Aled, Llansannan.1.8.......0.3.2.1
6622148: Ysgol Gynradd Bro Cernyw.1.6.0.3.....0.3.2.1
6622221: Ysgol Sant Elfod.3.5.3.3.....1.0.7.8
6622222: Ysgol Capel Garmon.0.8.0.4.......1.2
6622225: Ysgol Glan Conwy0.73.0.1.0.....0.6.5.4
6622264: Ysgol Cynfran0.95.3.1.6.....0.9.8.7
6622267: Ysgol Iau Hen Golwyn.3.2.........3.2
6622269: Ysgol Cystennin1.0..0.3.......1.3
6622270: Ysgol Pentrefoelas.1.5.........1.5
6622271: Ysgol Bro Gwydir.10.8.2.0.....1.4.14.2
6622272: Ysgol Nant Y Groes.8.6.1.1.....1.6.11.2
6622273: Ysgol Swn Y Don1.46.9.2.4.....0.8.11.5
6622274: Ysgol Awel y Mynydd1.810.6.2.5.....2.2.17.0
6623020: Ysgol Babanod Llanfairfechan0.94.7.1.0.....0.4.6.9
6623021: Ysgol Llangelynnin0.31.2.......0.3.1.9
6623024: Ysgol Pencae.5.2.......1.0.6.2
6623032: Ysgol Ysbyty Ifan.0.5.......0.2.0.7
6623038: Ysgol St. George.2.5.0.5.....0.2.3.2
6623039: Ysgol Llanddoged.0.8.0.7.....0.4.1.9
6623040: Ysgol Eglwysbach.1.6.......0.2.1.8
6623043: Ysgol Porth Y Felin0.96.8.1.4.....1.1.10.1
6623059: Ysgol Llanddulas1.13.4.......1.0.5.4
6623062: Ysgol Betws yn Rhos.1.4.......0.2.1.7
6623302: Ysgol Bodafon.2.2.0.7.....0.4.3.3
6623303: Ysgol Bendigaid William Davies.3.1.1.7.....0.8.5.6
6623307: Ysgol San Sior0.95.1.2.0.....1.0.9.0
6623333: Ysgol Sant Joseph.5.7.1.6.....1.0.8.3
6623340: Ysgol y Plas.1.3.......0.4.1.7
6624022: Ysgol John Bright1.01.0..7.8.5.01.01.012.91.030.7
6624023: Ysgol Aberconwy1.09.0.3.07.0.2.01.01.05.11.030.1
6624035: YSGOL DYFFRYN CONWY2.03.9.2.00.2.2.8..7.41.019.4
6624038: YSGOL Y CREUDDYN2.02.8..2.9.3.6.1.03.41.016.6
6625201: Ysgol Pen Y Bryn1.014.3.......6.50.322.1
6625400: Ysgol Emrys ap Iwan.8.9.2.87.11.06.61.02.04.7.34.2
6625402: Eirias High School3.812.4.0.91.0.5.0.0.49.91.034.4
6625403: Ysgol Bryn Elian.5.0..10.0.3.01.01.08.21.029.2
6627007: Ysgol Y Gogarth11.471.7.......5.51.089.7
6632011: Ysgol Hiraddug2.45.1.1.4.....1.3.10.2
6632037: Ysgol Y Castell CP2.57.6.......1.0.11.1
6632038: Christ Church Primary School4.17.0.12.05.0....2.7.30.8
6632039: Ysgol Llywelyn3.711.9.6.62.3....3.8.28.3
6632057: Ysgol y Faenol.5.4.1.8.....0.6.7.9
6632059: Ysgol Penmorfa CP3.89.1.7.00.8....1.5.22.2
6632060: Ysgol Emmanuel3.014.0.13.71.6....3.01.036.3
6632066: Ysgol Dewi Sant3.07.4.6.02.0....2.4.20.8
6632067: Ysgol Melyd2.02.8.3.0.....1.0.8.8
6632070: Ysgol Bodfari1.00.5.......0.3.1.7
6632072: Ysgol Bryn Hedydd2.812.4.2.01.0.1.0..2.0.21.2
6632124: Ysgol Cefn Meiriadog1.02.0.........3.0
6632125: Frongoch Juniors1.0..4.0.....0.9.5.9
6632127: Ysgol Henllan.2.7.1.8.....0.6.5.1
6632134: Ysgol Twm o'r Nant4.05.5.3.4.....1.0.13.9
6632135: Ysgol Bryn Clwyd1.01.0.......0.5.2.5
6632136: Ysgol Y Parc0.79.9.2.0.....1.0.13.6
6632164: Ysgol Gellifor0.11.0.......1.0.2.1
6632168: Ysgol Pentrecelyn.2.1.......0.2.2.4
6632214: Ysgol Betws Gwerful Goch0.30.6.......0.3.1.1
6632215: Ysgol Carrog.1.1.......0.2.1.3
6632216: Ysgol Caer Drewyn.5.0.1.0.....0.5.6.5
6632219: Ysgol Bro Elwern.2.0.1.0.....0.4.3.4
6632227: Ysgol Y Llys2.39.7.......1.7.13.7
6632234: Ysgol Bryn Collen0.92.7.1.9.....0.6.6.1
6632255: Rhos Street CP School2.15.0.......2.7.9.8
6632256: Ysgol Pen Barras2.93.0.9.7.....1.0.16.6
6632261: Ysgol Bro Cinmeirch.4.1.......0.5.4.6
6632262: Ysgol Bro Famau.2.0.........2.0
6632263: Ysgol Gymraeg y Gwernant1.02.8.......0.7.4.5
6632264: Ysgol Clawdd Offa2.012.0.6.0.....1.0.21.0
6632265: Bodnant Community Primary School4.09.5.4.3.....1.11.020.0
6632266: Ysgol Pendref3.04.0.2.60.5....1.6.11.6
6632267: Ysgol_Bro_Dyfrdwy1.06.1.......0.5.7.6
6632268: Ysgol Carreg Emlyn0.23.5.1.0.....0.4.5.1
6633020: Ysgol Tremeirchion0.61.8.0.9.....0.6.3.8
6633024: St Asaph Infants School.1.0.2.0.....0.7.3.7
6633044: Ysgol Llanbedr1.0..0.8.....0.4.2.2
6633045: Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd.1.4.2.3.....0.3.4.0
6633050: Ysgol Borthyn1.02.4.3.4.....0.6.7.3
6633057: Ysgol Pant Pastynog0.42.2.......0.5.3.0
6633061: Ysgol Dyffryn Ial.2.6.0.8.....0.5.3.8
6633062: Ysgol Esgob Morgan0.53.0.........3.5
6633315: Ysgol Mair Catholic Primary School.11.0.1.5.....1.9.14.5
6633316: Ysgol Trefnant.2.0.2.0.....0.4.4.4
6634003: Rhyl High School6.0..13.29.0.6.51.01.011.11.048.8
6634014: Prestatyn High School2.8..17.814.9.7.91.01.010.81.057.3
6634020: Ysgol Uwchradd Glan Clwyd1.010.0..5.9.7.21.01.05.03.034.1
6634026: Denbigh High School3.0..6.03.3.3.11.11.05.72.025.2
6634027: Ysgol Dinas Bran5.511.7.3.36.01.05.41.01.07.02.043.9
6634031: Ysgol Brynhyfryd4.64.0.2.05.2.5.6.1.94.73.031.0
6634601: Blessed Edward Jones High Sch2.08.3..1.0.1.00.61.03.6.17.5
6635901: St Brigid's School1.40.9.15.60.4.0.7.0.54.71.025.1
6637000: YSGOL TIR MORFA2.049.5..1.05.01.0..2.00.861.3
6637010: Ysgol Plas Brondyffryn.54.9....1.0.1.03.21.061.0
6642002: Ysgol Glan Aber1.05.9.........6.9
6642003: Ysgol Merllyn.6.9.0.5.....0.9.8.3
6642004: Westwood CP4.48.3.......1.2.13.8
6642012: Ewloe Green1.58.0.......2.0.11.5
6642013: Bryn Garth CP.3.0.0.51.0....0.9.5.4
6642015: Ysgol Gwynedd CP5.914.6.3.20.9....2.50.928.0
6642018: Ysgol Maesglas.12.4.4.0.....1.0.17.4
6642021: Ysgol Gymraeg Mornant1.03.5.......0.6.5.1
6642024: Ysgol Estyn Community School.9.3.0.6.....1.0.11.0
6642026: Lixwm CP School1.02.6.......0.4.4.0
6642028: Ysgol Glanrafon.10.1.3.7.....1.7.15.5
6642032: Northop Hall.7.5.1.0.....1.1.9.6
6642040: Wood Memorial Primary School.5.8.2.7.....1.2.9.6
6642041: Sealand CP School.5.4.2.2.....1.0.8.5
6642043: Sychdyn CP.4.6.5.3.....0.9.10.7
6642044: Trelogan Primary.3.5.1.1.....0.5.5.2
6642046: Bryn Pennant CP.6.3.......1.0.7.3
6642049: Ysgol Bro Carmel2.26.0.......1.0.9.3
6642050: Rhos Helyg School.6.0.0.8.....0.7.7.5
6642051: Ysgol Terrig.2.4.......0.5.2.9
6642052: Ysgol Bryn Deva.13.4.4.3.....1.3.19.0
6642053: Sandycroft CP1.714.0.......1.11.017.8
6642056: Gwernymynydd CP School.2.8.1.8.....0.8.5.5
6642061: Queensferry Community Primary School2.09.2.3.8.....1.1.16.1
6642062: Ysgol Bryn Coch2.017.5.5.310.7....2.4.37.9
6642063: Mountain Lane Primary School1.213.9.4.1.....0.90.620.6
6642064: Ysgol y Foel, Cilcain1.01.7.......0.6.3.3
6642065: Brynford CP0.93.4.......0.7.5.0
6642068: Ysgol Bryn Gwalia1.54.7.0.71.3....1.3.9.5
6642077: Golftyn CP School4.611.2..2.6....0.91.020.4
6642078: Saltney Ferry CP.5.9.4.3.....0.9.11.2
6642081: Y Waun0.43.0.1.0.....0.9.5.3
6642082: Ysgol Gwenffrwd.7.8.......1.6.9.4
6642084: Abermorddu CP School.4.6.0.8.....0.9.6.2
6642085: Southdown CP1.79.4.4.51.2....2.5.19.2
6642086: Wepre Community School1.59.3.2.3.....1.5.14.5
6642089: Drury Primary School1.04.5.......1.0.6.5
6642091: Cornist Park CP2.97.8..3.3....1.01.016.0
6642092: Ysgol Derwenfa CP2.01.0.3.0.....0.7.6.7
6642093: Penarlag CP.4.9.2.3.....1.7.8.8
6642094: Owen Jones CP0.66.6.......0.7.7.8
6642237: Gronant Primary School.2.8.......0.5.3.3
6642257: Ysgol Gymraeg Croes Atti.7.9.1.0.....1.2.10.0
6642266: Ysgol Parc y Llan.3.0.1.0.....0.6.4.6
6642267: Ysgol Mynydd Isa.8.5.7.6.....2.4.18.4
6642268: Broughton Primary School3.913.8..4.9....2.01.025.6
6642269: Ysgol Cae'r Nant1.011.1.2.3.....0.61.016.1
6642270: Ysgol Penyffordd.10.8.......1.4.12.3
6642271: Ysgol Ty Ffynnon.11.0.6.0.....1.5.18.4
6642272: Ysgol Maes Y Felin.12.8..4.9....1.00.519.2
6643002: Nannerch V.C.P. School0.61.8..0.7....0.7.3.8
6643303: Ysgol Yr Esgob C in W.3.0.......0.9.3.9
6643306: St Mary's.8.8.2.8.....1.3.13.0
6643307: St Winefrides0.68.8..5.0....1.0.15.4
6643308: St David's Catholic Primary School.4.5.0.8.....0.7.6.0
6643311: St Anthony's Catholic Primary1.05.2..1.0....1.3.8.5
6643312: Venerable Edward Morgan RC.6.3.3.6......1.010.9
6643316: Trelawnyd.2.1..0.8....0.5.3.3
6643320: Ysgol y Llan VA Primary School Whitford0.92.0.0.8.....0.9.4.6
6643330: St. Ethelwolds.3.1.0.90.9....0.9.5.6
6643331: St John the Baptist VA School.4.6.3.0.....0.6.8.2
6643332: Nercwys VA0.31.8.......0.6.2.8
6643333: Hawarden Village VA1.811.5.3.3.....1.81.019.5
6644000: Hawarden High School1.010.6..1.9.4.21.01.07.01.027.7
6644006: Alun School1.012.5.5.41.5.8.52.01.65.61.839.9
6644011: Elfed High School2.610.0.4.05.0.3.00.80.64.31.031.3
6644012: Ysgol Treffynnon3.92.0.7.53.00.23.00.61.03.80.725.7
6644013: St. David's High School1.08.9..2.0.4.00.21.02.61.020.7
6644017: Castell Alun High School.4.1.2.03.2.6.10.71.09.31.027.4
6644018: Maes Garmon1.0..4.80.90.64.2.0.83.11.016.4
6644021: Flint High School1.05.8.14.03.4.4.01.01.05.01.036.2
6644022: Connah's Quay High School,2.0..7.09.7.5.00.91.05.91.032.5
6644042: Argoed School2.60.50.6.2.00.94.60.81.03.31.017.4
6644600: St. Richard Gwyn Catholic High School1.05.7..0.8.4.6.1.04.21.018.2
6645200: Derwen Foundation School1.14.3.0.9.....1.7.8.0
6647020: Pen Coch4.131.8.2.8.1.01.0..3.0.43.8
6647021: Ysgol Maes Hyfryd3.0..37.61.0.0.9..2.91.046.5
6651007: Wrexham Early Years Centre.8.6.......0.8.9.3
6652076: The Rofft CP School.5.1.7.0.....2.0.14.1
6652137: Froncysyllte.2.6.......0.4.3.0
6652138: Garth CP.1.9.......0.4.2.3
6652139: Ysgol Cynddelw.4.4.0.3.....0.6.5.3
6652140: Llanarmon DC School.0.5.......0.3.0.7
6652143: Pontfadog...1.9.....0.2.2.1
6652149: Ysgol Acrefair.9.5.0.9.....1.0.11.5
6652151: Cefn Mawr C P School2.05.1.0.8.....1.0.8.9
6652160: Ysgol Maes-y-Llan3.05.2.........8.2
6652162: Ysgol Min y Ddol1.02.9.0.5......0.95.3
6652173: Alexandra C P School5.317.0.17.3.....1.6.41.2
6652176: Brynteg C P School.13.9.......0.7.14.6
6652178: BWLCHGWYN SCHOOL0.62.6.0.9.....0.5.4.7
6652179: Ysgol Tan-y-Fron1.04.5.......0.5.6.0
6652187: Black Lane C P School0.53.6.1.8.....0.8.6.7
6652191: Rhosddu County Primary.10.4.1.5.....1.0.12.8
6652200: Rhostyllen CP School.5.7.......1.0.6.7
6652204: Ysgol Deiniol C P.6.1.3.1.....0.9.10.1
6652208: Barker's Lane CP1.08.2.0.9.....1.11.012.3
6652209: Wat's Dyke County Primary.7.8.2.0.....0.91.011.8
6652224: Ysgol Bryn Tabor.11.6.......1.0.12.6
6652232: Ysgol Sant Dunawd.2.0.1.8.....0.7.4.5
6652235: Holt C.P. School.3.4.1.9.....0.8.6.0
6652238: Ysgol Bodhyfryd.16.1.4.5.....0.81.022.4
6652259: Ysgol I.D. Hooson.11.6.2.3......1.014.8
6652263: Ysgol Plas Coch.11.8.......1.2.12.9
6652266: Penygelli C P School2.012.9.2.90.5....1.0.19.3
6652267: Ysgol Penrhyn New Broughton CP1.09.5.......1.0.11.5
6652268: Ysgol Heulfan7.712.1.22.5.....1.5.43.8
6652269: Hafod y Wern Community Primary School.18.2.1.41.8....1.9.23.2
6652270: Gwenfro Community Primary1.024.0.0.51.0....1.01.028.5
6652271: Park Community Primary School Llay3.010.5.6.5.....2.0.21.9
6652272: Rhosymedre Community Primary.12.5.7.3.....0.20.920.9
6652273: Ysgol Maes y Mynydd3.911.9.1.5.....1.51.019.9
6652274: Gwersyllt Community Primary School0.96.9.0.80.9....1.8.11.3
6652275: Penycae Community Primary School.11.2.3.4......1.015.6
6652276: Acton Primary6.012.7.1.21.0....2.0.22.9
6652277: Victoria Community Primary2.015.8.0.2.....1.40.219.7
6652278: Ysgol Y Waun2.89.5.5.9.....1.9.20.1
6652279: Ysgol Bro Alun1.09.1.3.2.....1.0.14.3
6652280: Ysgol Yr Hafod, Johnstown4.79.3.......2.0.16.0
6652281: Borras Park Community Primary3.616.3.2.5..0.9..1.8.25.1
6653028: St Peter's School1.05.8.0.6.....0.9.8.4
6653036: Pentre CIW Voluntary Controlled.3.0.......0.5.3.5
6653042: Eyton Primary School.3.0.......0.8.3.8
6653054: BORDERBROOK SCHOOL.1.7.0.3.....0.6.2.6
6653055: St Giles Controlled Primary School5.411.4.3.9.....2.6.23.3
6653301: BRONINGTON CHURCH IN WALES V.A0.22.5.2.4.....0.8.6.0
6653305: Madras VA School0.13.2.0.5.....1.0.4.7
6653326: St Chad's Church in Wales Aided School.3.0.......0.6.3.6
6653334: St Mary's RC Primary.11.4.1.1.....2.0.14.4
6653337: Minera1.02.7.0.5.....0.5.4.6
6653338: All Saints Voluntary Aided Sch1.09.4.3.5.....1.7.15.6
6653341: St Mary's Church in Wales2.07.2.........9.2
6653342: Brymbo Aided (St. Mary's)0.99.0.......0.9.10.8
6653343: St Anne's Catholic Primary.9.7.1.7.....1.2.12.7
6653346: St Mary's Overton.4.2.0.7.....0.9.5.7
6653347: St Paul's Voluntary Aided.2.5.1.3.....0.6.4.4
6654029: Grango2.04.4..1.0.4.61.01.07.01.022.0
6654032: YSGOL MORGAN LLWYD2.07.9...0.22.70.81.04.91.020.5
6654033: Ysgol Bryn Alyn.1.5.6.23.0.2.81.01.05.01.021.4
6654034: Darland High School.25.3..4.1.4.91.00.85.21.042.3
6654044: Ysgol Rhiwabon.5.4.1.01.0.2.81.00.76.21.019.2
6654048: Rhosnesni High School7.22.8.5.05.9.5.10.91.06.51.035.4
6654049: Ysgol Clywedog2.87.8.2.83.8.3.40.91.03.21.026.8
6654603: St Joseph's Catholic and Anglican High.2.9.14.00.40.21.0.1.04.00.924.4
6655401: THE MAELOR SCHOOL.8.9.2.01.9.4.3.0.97.21.026.2
6657005: St Christophers School19.5108.9..1.02.62.00.41.04.01.0140.3
6662002: ABERMULE PRIMARY SCHOOL.1.3.......0.2.1.5
6662003: ARDDLEEN C.P. SCHOOL0.21.5.......0.4.2.1
6662004: BANW C.P. SCHOOL0.71.0.......0.4.2.1
6662005: BERRIEW C.P. SCHOOL.2.0.......0.6.2.6
6662008: CAERSWS C.P. SCHOOL0.21.8.......0.6.2.5
6662009: CARNO C.P. SCHOOL.1.5.......0.5.1.9
6662010: CARREGHOFA C.P. SCHOOL1.12.0......0.9..4.1
6662018: LEIGHTON C.P. SCHOOL.3.6.......0.5.4.1
6662019: YSGOL LLANBRYNMAIR.1.6.......0.5.2.1
6662020: LLANDINAM C.P. SCHOOL.1.4.......0.4.1.8
6662021: LLANFAIR CAEREINION C.P.0.25.5.......1.1.6.8
6662033: MEIFOD C.P. SCHOOL.3.2.......0.2.3.4
6662040: PENYGLODDFA C.P. SCHOOL1.6..7.30.8....1.0.10.7
6662041: PONTROBERT C.P. SCHOOL.2.0.........2.0
6662044: YSGOL DYFFRYN TRANNON0.20.6.0.2.....0.1.1.0
6662048: LADYWELL GREEN INFANTS SCHOOL.6.4.........6.4
6662049: GUILSFIELD C.P. SCHOOL0.14.0.......0.6.4.6
6662050: LLANIDLOES C.P. SCHOOL1.010.0.0.2..0.3..1.6.13.1
6662051: BUTTINGTON TREWERN C.P. SCHOOL.3.8.......0.6.4.4
6662053: BRYNHAFREN C.P. SCHOOL0.41.5.0.8.......2.7
6662054: CHURCHSTOKE C.P. SCHOOL.0.9.0.8.....0.5.2.2
6662056: HAFREN C.P. SCHOOL.4.6.......1.0.5.6
6662057: YSGOL GYNRADD LLANFYLLIN0.82.3.0.9.....1.1.5.1
6662058: YSGOL GYNRADD GLANTWYMYN0.22.3.......0.5.3.0
6662059: YSGOL PENNANT0.81.8.......0.2.2.8
6662060: MAESYRHANDIR C.P. SCHOOL.3.8.6.50.5....1.0.11.8
6662062: TREOWEN C.P. SCHOOL0.86.4..0.8....0.5.8.4
6662066: FRANKSBRIDGE C.P. SCHOOL.1.1.......0.3.1.4
6662068: LLANBISTER C.P. SCHOOL.2.2.......0.20.12.5
6662070: LLANDRINDOD WELLS C.P. SCHOOL0.66.7.8.7.....1.7.17.7
6662071: LLANFIHANGEL RHYDITHON C.P..1.4.......0.3.1.7
6662075: PRESTEIGNE C.P. SCHOOL.4.2.3.2.....1.0.8.5
6662076: RADNOR VALLEY C.P. SCHOOL.3.1.......0.5.3.7
6662077: CROSSGATES C.P. SCHOOL.5.2.......1.00.16.3
6662079: MOUNT STREET C.P. JUNIOR.3.7.2.2.....0.9.6.9
6662080: MOUNT STREET C.P. INFANTS.10.5.1.9.....0.8.13.2
6662084: YSGOL DOLAFON0.61.8.0.8.....0.6.3.8
6662089: BUILTH WELLS C.P. SCHOOL.8.2.0.6.....0.9.9.7
6662092: SENNYBRIDGE C.P. SCHOOL.6.0.......1.0.7.0
6662113: CRICKHOWELL C.P. SCHOOL1.08.0.......1.0.10.0
6662115: CRADOC C.P. SCHOOL0.54.3..0.2....0.6.5.5
6662116: HAY-ON-WYE C.P. SCHOOL.4.4.1.8.....1.0.7.2
6662117: LLANGYNIDR C.P. SCHOOL0.43.9.2.0.....0.6.6.8
6662122: IRFON VALLEY C.P. SCHOOL0.23.2.......0.4.3.8
6662125: LLANFAES C.P. SCHOOL1.010.4.......1.0.12.4
6662127: YSGOL Y BANNAU.5.8.......1.0.6.8
6662129: YSGOL RHIW BECHAN.2.0.4.5.....1.0.7.5
6662146: LLANRHAEADR YM MOCHNANT C.P. SCHOOL.1.9.0.4.....0.5.2.8
6662147: YSGOL BRO CYNLLAITH.1.1.......0.2.1.3
6662148: YSGOL DAFYDD LLWYD.7.8.......1.0.8.8
6662149: YSGOL Y CRIBARTH.5.4.......0.6.6.0
6662150: YSGOL GOLWG Y CWM.4.0.12.6.2.0...1.3.19.8
6662151: YSGOL BRO TAWE.4.7.3.2.....1.0.8.9
6662152: YSGOL GYMRAEG DYFFRYN Y GLOWYR.22.0.3.4.....1.3.26.7
6662153: YSGOL Y MYNYDD DU.2.1.2.0.....0.8.4.8
6662154: YSGOL GYMRAEG Y TRALLWNG0.21.6.......0.6.2.4
6663000: LLANFECHAIN C.I.W. SCHOOL.2.2.......0.5.2.7
6663002: MONTGOMERY C.I.W. SCHOOL0.84.0.......0.4.5.2
6663016: FORDEN C.I.W. SCHOOL0.91.6.0.9.....0.3.3.6
6663021: LLANDYSILIO C.I.W. SCHOOL.2.0.1.0.....0.8.3.8
6663022: CASTLE CAEREINION C.I.W..1.0.......0.3.1.3
6663026: GLADESTRY C.I.W. SCHOOL.1.0.......0.4.1.5
6663030: YSGOL TREFONNEN CHURCH IN WALES COMMUNITY PRIMARY.12.3.......1.51.014.8
6663031: NEWBRIDGE-ON-WYE CHURCH IN WALES SCHOOL.5.6.......0.6.6.3
6663033: CLYRO C.I.W. SCHOOL.1.7.......0.8.2.5
6663035: KNIGHTON C.I.W. SCHOOL.8.5.......1.0.9.5
6663036: RHAYADER C.I.W. SCHOOL0.23.4.8.4.....1.1.13.2
6663037: LLANELWEDD CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL.3.0.......0.6.3.6
6663046: LLANGEDWYN PRIMARY SCHOOL0.53.0.......0.5.4.0
6663050: LLANGORS C.I.W. SCHOOL.7.0.1.0.....0.5.8.5
6663051: WELSHPOOL CHURCH IN WALES PRIMARY SCHOOL2.013.4.1.91.9....2.8.21.9
6663301: ST. MICHAEL'S C.I.W. SCHOOL.4.7.......0.7.5.4
6663303: LLANSANTFFRAID C.I.W.A..4.2.......0.4.4.6
6663316: LLANBEDR C.I.W. (AIDED)1.00.5.0.7.....0.3.2.5
6663317: ARCHDEACON GRIFFITHS C.I.W. PRIMARY SCHOOL.2.6.0.8.2.4...0.8.6.5
6663318: PRIORY CHURCH IN WALES SCHOOL0.87.8.......1.0.9.6
6663320: ST MARY`S R.C. (A) SCHOOL.2.7.1.0.....0.7.4.4
6663322: LLANGATTOCK C.I.W. SCHOOL0.53.4.......0.3.4.3
6664000: Ysgol Uwchradd Caereinion High School1.05.5..2.0.2.0.0.92.20.914.5
6664001: Llanfyllin High School1.08.7..2.0.3.4.1.04.01.021.1
6664002: LLANIDLOES HIGH SCHOOL0.86.9..3.0.2.2.1.01.01.015.8
6664011: Newtown High School.12.7..5.0.4.8.1.56.81.031.8
6664013: WELSHPOOL HIGH SCHOOL.1.4..1.67.65.51.00.65.01.023.7
6664021: Ysgol Maesydderwen.5.8.4.42.3.5.1.0.83.11.022.6
6664022: BRECON HIGH SCHOOL2.84.3.1.00.1.3.6.0.64.21.017.7
6664023: Gwernyfed High School4.51.7..1.0.2.1..3.71.014.0
6664024: Crickhowell High School.1.0.7.13.0.3.9.1.40.11.017.4
6664025: Ysgol Calon Cymru.8.7.0.66.0.4.1..5.01.025.5
6665200: YSGOL GYNRADD LLANERFYL.1.2.........1.2
6665500: Ysgol Bro Hyddgen.12.2....2.2.1.02.6.18.0
6667001: BRYNLLYWARCH HALL SCHOOL1.610.5..2.8....3.0.17.9
6667002: YSGOL CEDEWAIN3.442.4....1.0..2.8.49.6
6667004: YSGOL PENMAES1.037.9...1.01.0..1.51.043.5
6672281: YSGOL GYMUNEDOL GYNRADD ABERAERON1.06.0.4.0.....1.0.12.0
6672284: YSGOL GYMUNEDOL CILCENNIN.1.0.........1.0
6672285: YSGOL GYMUNEDOL CILIAU PARC.3.5.......0.4.3.9
6672288: YSGOL GYMUNEDOL DIHEWYD.1.0.........1.0
6672289: YSGOL GYMUNEDOL FELINFACH.1.3.1.0.....0.1.2.4
6672291: YSGOL GYMUNEDOL LLANARTH.2.7.......0.3.3.0
6672293: YSGOL GYMUNEDOL LLANNON.1.5.........1.5
6672295: YSGOL GYMUNEDOL CEI NEWYDD0.83.0.2.8.....0.5.7.1
6672298: YSGOL GYMUNEDOL TALGARREG.2.0.0.9.......2.9
6672299: YR YSGOL GYMUNEDOL GYMRAEG.11.6.6.0.......17.6
6672303: YSGOL GYMUNEDOL COMINS COCH0.67.9.1.2.....0.6.10.4
6672308: YSGOL GYMUNEDOL LLANFARIAN.3.1.........3.1
6672309: YSGOL GYMUNEDOL LLANFIHANGEL-Y-CREUDDYN.1.8.........1.8
6672310: YSGOL GYMUNEDOL LLANGWYRYFON.2.5.........2.5
6672311: YSGOL LLANILAR.4.0.2.0.......6.0
6672312: YSGOL GYMUNEDOL MYNACH.1.9.......0.0.2.0
6672313: YSGOL PENLLWYN.1.0.1.0.....0.2.2.2
6672314: YSGOL GYMUNEDOL LLWYNYREOS2.029.8.......0.8.32.6
6672315: YSGOL GYMUNEDOL SYR JOHN RHYS.0.8.......0.0.0.9
6672316: YSGOL GYMUNEDOL RHYDYPENNAU0.66.3.2.0.....0.5.9.4
6672317: YSGOL GYMUNEDOL TALYBONT.2.9.2.0.....0.3.5.2
6672319: YSGOL GYMUNEDOL ABERPORTH.5.0.10.0.....0.6.15.6
6672320: YSGOL GYMUNEDOL BEULAH.1.5.........1.5
6672323: YSGOL GYMUNEDOL LLECHRYD.2.0.........2.0
6672324: YSGOL GYMUNEDOL PENPARC0.42.6.......0.2.3.2
6672345: YSGOL GYMUNEDOL TREWEN.0.5.0.5.......1.0
6672353: YSGOL GYMUNEDOL PONTRHYDFENDIGAID0.52.0.